UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych, a także na kierowanie robotami budowlanymi, gdy wykonywane są sieci trakcyjne, elektryczne, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, elektryczne oraz kolejowe. Uprawnienia elektryczne stanowią uprawnienia budowlane w dziedzinie instalacyjnej, obejmującej zakres instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, elektrycznych, a także sieci. Posiadanie ich jest konieczne, aby realizować samodzielne funkcje techniczne w ramach sprawowania roli kierownika robót elektrycznych czy tworzenia projektów oraz instalacji, pełniąc funkcję projektanta. Uprawnienia te musi również posiadać inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych i elektrycznych. Uprawnienia budowlane elektryczne nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) pod warunkiem sprostania określonym wymogom.

Typy i zakres

  Nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają zarówno na projektowanie obiektu budowlanego, jak też kierowanie robotami budowlanymi, które wiążą się z niniejszymi obiektami: • sieci elektryczne • sieci trakcyjne metra • instalacje i urządzenia elektroenergetyczne oraz elektryczne • kolejowe, tramwajowe i trolejbusowe sieci trakcyjne • urządzenia i instalacje techniczne zasilania (sieć trakcyjna kolejowa, tramwajowa, trolejbusowa, metra, elektryczne ogrzewanie rozjazdów). Uprawnienia budowlane elektryczne, gdzie zakres jest ograniczony – należy się o nie postarać, by projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych – włączając w to przyłącza, których napięcie wynosi do 1 kV – w obiektach budowlanych o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3.

Warunki uzyskania

  Aby otrzymać nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne w ramach projektowania, wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z niniejszych kierunków: • inżynieria elektryczna • elektrotechnika • elektroenergetyka. Ponadto należy odbyć roczną praktykę, pełniąc funkcję sporządzania projektów, a także roczną praktykę zawodową na terenie budowy. Uzyskanie nieograniczonych uprawnień elektrycznych wykonawczych jest możliwe po ukończeniu studiów drugiego stopnia na jednym z poniższych kierunków: • inżynieria elektryczna • elektrotechnika • elektroenergetyka. Dodatkowo należy odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. Alternatywę stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z powyższych kierunków i wówczas wymagana jest praktyka budowlana na terenie budowy w wymiarze trzech lat.

Uprawnienia elektryczne po ukończeniu technikum

  Dzięki aktualnym przepisom możliwe jest pozyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych wykonawczych (zakres ograniczony). Warunek stanowi posiadanie tytułu zawodowego: • technik transportu szynowego • technik elektryk • technik elektroenergetyk • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych. Konieczne jest wówczas także odbycie czteroletniej praktyki zawodowej na terenie budowy.

Jak je zdobyć?

  Za wydawanie uprawnień budowlanych – specjalność elektryczna – odpowiedzialne są organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem wymaganego wykształcenia i odbyciem praktyki zawodowej należy przejść przez proces kwalifikacyjny oraz egzamin na uprawnienia budowlane. Ten ostatni organizowany jest w sesji wiosennej i jesiennej – dwa razy w roku. Odbywa się w poszczególnych miastach, natomiast organizatorami są komisje kwalifikacyjne PIIB. Egzamin zawiera część testową, gdzie weryfikowana jest znajomość przepisów, a także ustną, podczas trwania której – poza wiedzą prawną – oczekuje się od kandydatów również praktycznej wiedzy technicznej. Zaleca się korzystanie z programu do nauki w celu efektywnego przygotowania się do części testowej egzaminu.

Opłaty i koszty

  Otrzymanie uprawnień budowlanych w dziedzinie elektrycznej poprzedzają niemałe opłaty. Zależnie od typu uprawnień koszty procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego kształtują się na poziomie od 1600 do 2200 zł. Ponadto pełnienie samodzielnej funkcji technicznej jako kierownik, projektant lub inspektor do spraw obiektów i sieci elektroenergetycznych związane jest z coroczną opłatą, która wynosi niemalże 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień elektrycznych?

  Posiadanie uprawnień elektrycznych może owocować pozyskaniem pracy na posadzie związanej z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych, takich jak: kreowanie projektów obiektów, urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz energetycznych, co stanowi zadanie projektanta; kierowanie robotami, gdy budowane są sieci lub obiekty elektroenergetyczne – rola kierownika robót bądź budowy; nadzór nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Jednostki i organy administracji rządowej także są zobowiązane do tego, by posiadać uprawnienia budowlane elektryczne – niezbędne też w przypadku pracy u dostawców oraz regulatorów sieci elektrycznych.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

  1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku 2) Bez ograniczeń do projektowania Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok 3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 3 lata 4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - energetyki - elektroniki - elektroniki i telekomunikacji - transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów - elektrycznego transportu szynowego - miernictwa elektrycznego programowania sterowników - automatyki i robotyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku 5) W ograniczonym zakresie do projektowania Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - energetyki - elektroniki - elektroniki i telekomunikacji - transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów - elektrycznego transportu szynowego - miernictwa elektrycznego programowania sterowników - automatyki i robotyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok 6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - energetyki - elektroniki - elektroniki i telekomunikacji - transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów - elektrycznego transportu szynowego - miernictwa elektrycznego programowania sterowników - automatyki i robotyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: tytuł zawodowy technika lub mistrza - technik elektryk - technik elektroenergetyk transportu szynowego - technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych - elektryk Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 4 lata Sprawdź nasze produkty: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami