WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych, a także na kierowanie robotami budowlanymi, gdy wykonywane są sieci trakcyjne, elektryczne, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, elektryczne oraz kolejowe.

Uprawnienia elektryczne stanowią uprawnienia budowlane w dziedzinie instalacyjnej, obejmującej zakres instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, elektrycznych, a także sieci. Posiadanie ich jest konieczne, aby realizować samodzielne funkcje techniczne w ramach sprawowania roli kierownika robót elektrycznych czy tworzenia projektów oraz instalacji, pełniąc funkcję projektanta. Uprawnienia te musi również posiadać inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych i elektrycznych.

Uprawnienia budowlane elektryczne nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) pod warunkiem sprostania określonym wymogom.

Typy i zakres

Nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają zarówno na projektowanie obiektu budowlanego, jak też kierowanie robotami budowlanymi, które wiążą się z niniejszymi obiektami:

 • sieci elektryczne
 • sieci trakcyjne metra
 • instalacje i urządzenia elektroenergetyczne oraz elektryczne
 • kolejowe, tramwajowe i trolejbusowe sieci trakcyjne
 • urządzenia i instalacje techniczne zasilania (sieć trakcyjna kolejowa, tramwajowa, trolejbusowa, metra, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).

Uprawnienia budowlane elektryczne, gdzie zakres jest ograniczony – należy się o nie postarać, by projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych – włączając w to przyłącza, których napięcie wynosi do 1 kV – w obiektach budowlanych o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3.

Warunki uzyskania

Aby otrzymać nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne w ramach projektowania, wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z niniejszych kierunków:

 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • elektroenergetyka.

Ponadto należy odbyć roczną praktykę, pełniąc funkcję sporządzania projektów, a także roczną praktykę zawodową na terenie budowy. Uzyskanie nieograniczonych uprawnień elektrycznych wykonawczych jest możliwe po ukończeniu studiów drugiego stopnia na jednym z poniższych kierunków:

 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • elektroenergetyka.

Dodatkowo należy odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. Alternatywę stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z powyższych kierunków i wówczas wymagana jest praktyka budowlana na terenie budowy w wymiarze trzech lat.

Uprawnienia elektryczne po ukończeniu technikum

Dzięki aktualnym przepisom możliwe jest pozyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych wykonawczych (zakres ograniczony). Warunek stanowi posiadanie tytułu zawodowego:

 • technik transportu szynowego
 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych.

Konieczne jest wówczas także odbycie czteroletniej praktyki zawodowej na terenie budowy.

Jak je zdobyć?

Za wydawanie uprawnień budowlanych – specjalność elektryczna – odpowiedzialne są organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem wymaganego wykształcenia i odbyciem praktyki zawodowej należy przejść przez proces kwalifikacyjny oraz egzamin na uprawnienia budowlane. Ten ostatni organizowany jest w sesji wiosennej i jesiennej – dwa razy w roku. Odbywa się w poszczególnych miastach, natomiast organizatorami są komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin zawiera część testową, gdzie weryfikowana jest znajomość przepisów, a także ustną, podczas trwania której – poza wiedzą prawną – oczekuje się od kandydatów również praktycznej wiedzy technicznej. Zaleca się korzystanie z programu do nauki w celu efektywnego przygotowania się do części testowej egzaminu.

Opłaty i koszty

Otrzymanie uprawnień budowlanych w dziedzinie elektrycznej poprzedzają niemałe opłaty. Zależnie od typu uprawnień koszty procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego kształtują się na poziomie od 1600 do 2200 zł.

Ponadto pełnienie samodzielnej funkcji technicznej jako kierownik, projektant lub inspektor do spraw obiektów i sieci elektroenergetycznych związane jest z coroczną opłatą, która wynosi niemalże 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień elektrycznych?

Posiadanie uprawnień elektrycznych może owocować pozyskaniem pracy na posadzie związanej z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych, takich jak: kreowanie projektów obiektów, urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz energetycznych, co stanowi zadanie projektanta; kierowanie robotami, gdy budowane są sieci lub obiekty elektroenergetyczne – rola kierownika robót bądź budowy; nadzór nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Jednostki i organy administracji rządowej także są zobowiązane do tego, by posiadać uprawnienia budowlane elektryczne – niezbędne też w przypadku pracy u dostawców oraz regulatorów sieci elektrycznych.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

2) Bez ograniczeń do projektowania Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok

3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 3 lata

4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - energetyki - elektroniki - elektroniki i telekomunikacji - transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów - elektrycznego transportu szynowego - miernictwa elektrycznego programowania sterowników - automatyki i robotyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

5) W ograniczonym zakresie do projektowania Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - energetyki - elektroniki - elektroniki i telekomunikacji - transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów - elektrycznego transportu szynowego - miernictwa elektrycznego programowania sterowników - automatyki i robotyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok

6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki - inżynierii elektrycznej - elektroenergetyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - energetyki - elektroniki - elektroniki i telekomunikacji - transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów - elektrycznego transportu szynowego - miernictwa elektrycznego programowania sterowników - automatyki i robotyki Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: tytuł zawodowy technika lub mistrza - technik elektryk - technik elektroenergetyk transportu szynowego - technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych - elektryk Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 4 lata

Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami