Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane we Włocławku - informacje

Koszty kwalifikacji na uprawnienia budowlane we Włocławku w 2024 r.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że uzyskanie uprawnień budowlanych we Włocławku na wiosnę 2024, wymaga opłaty. Koszty te różnią się w zależności od wybranej specjalności, a także etapu kwalifikacji. Obecnie, na podstawie uchwały nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, za uprawnienia budowlane możesz zapłacić nawet do 3600 zł.

Opłaty Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – składowe

Opłaty za każdy etap kwalifikacji na uprawnienia budowlane we Włocławku dokonuje się osobno na wskazane konto Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa właściwej dla miejsca zamieszkania. Dla Włocławka będzie to Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie) wynoszą one odpowiednio:

  • 1200 zł z tytułu kwalifikowania,
  • 1200 zł tytułu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego,
  • 700 zł z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu po uzyskaniu negatywnego wyniku za pierwszym razem.

Nieco wyższe opłaty obowiązują w przypadku łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie). Jest to:

  • 1800 zł z tytułu kwalifikowania,
  • 1800 zł tytułu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego,
  • 1000 zł z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu po uzyskaniu negatywnego wyniku za pierwszym razem.

Stawki te obowiązują od sesji wiosennej 2023 r.

Do kiedy trzeba dokonać opłaty kosztów kwalifikacyjnych we Włocławku 2024?

Osoby, które starają się o uprawnienia budowlane we Włocławku, podlegają weryfikacji. Wykaz dokumentów, które muszą złożyć, obejmuje dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Oznacza to, że bez pokrycia kosztów kwalifikacyjnych, dokumenty te będą niekompletne i nie zostaną przyjęte przez komisję.

Jeśli chodzi o opłatę za postępowanie egzaminacyjne, należy jej dokonać po pozytywnej weryfikacji.

Czy trzeba płacić za wniosek o nadanie uprawnień budowlanych we Włocławku 2024?

Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych we Włocławku 2024 nie wymaga uiszczenia opłaty. Ich nabór na sesję wiosenną odbywa się zazwyczaj w styczniu lub lutym, a egzamin odbywa się w maju. Zanim jednak dostarczysz wniosek do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, musisz zarejestrować go w portalu PIIB. Podczas rejestracji można wybrać termin oraz godzinę dostarczenia dokumentów. Wniosek możesz przekazać także za pośrednictwem kuriera lub poczty w wybranym w systemie dniu. W takim przypadku, podczas rejestracji w portalu PIIB, należy wybrać przypuszczalny termin dostarczenia dokumentów, aby był on widoczny dla pracownika biura.

Jakie jeszcze koszty możesz ponieść, starając się o uprawnienia budowlane?

Poza standardowymi kosztami kwalifikacji na uprawnienia budowlane we Włocławku w 2024r. musisz liczyć się także z tymi dodatkowymi. Po pierwsze, jeśli mieszkasz poza miastem, w którym znajduje się siedziba Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa właściwa dla Twojego miejsca zamieszkania, będziesz musiał do niej dojechać, aby złożyć wniosek z dokumentacją, a także przystąpić do egzaminu.

Wielu kandydatów decyduje się także na zakup programu do nauki na uprawnienia budowlane wraz z segregatorami aktów prawnych. Narzędzia te są dostępne zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery stacjonarne czy laptopy. Dzięki nim możesz przyswoić i podsumować zdobytą dotychczas wiedzę znacznie efektywniej.

Perspektywa przyszłych zarobków na stanowiskach kierowniczych w branży budowlanej sprawia, że początkowe koszty, które należy pokryć, starając się o uprawnienia, nie są wysokie. Jeśli zatem jesteś zdecydowany, aby wiązać swoje życie zawodowe z tym sektorem, warto zainwestować w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami