PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Aby projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w oparciu o architekturę obiektu budowlanego, konieczne jest uzyskanie uprawnień architektonicznych.Uprawnienia architektoniczne stanowią uprawnienia budowlane w dziedzinie architektonicznej. Należy je pozyskać, aby realizować samodzielne funkcje techniczne w zakresie budownictwa. Architekt bazuje na nich podczas projektowania obiektów budowlanych, są także wymagane w ramach kierowania robotami budowlanymi w stosunku do architektury obiektów. Warunkiem sprawowania nadzoru autorskiego, obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego czy weryfikowania projektów budowlanych jest właśnie posiadanie uprawnień architektonicznych, które nadaje Izba Architektów RP pod warunkiem spełnienia wymogów sprecyzowanych we właściwych aktach prawnych.

Typy i zakres

Nieograniczone uprawnienia architektoniczne – pozwalają zarówno na projektowanie obiektów budowlanych, jak również na kierowanie robotami budowlanymi w oparciu o architekturę obiektu.

Uprawnienia architektoniczne, gdzie zakres jest ograniczony – umożliwiają projektowanie, a także kierowanie robotami budowlanymi; warunkiem jest kubatura obiektu do 1000 m3 na obszarze zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej.

Warunki uzyskania

Warunkiem uzyskania nieograniczonych uprawnień architektonicznych pod względem projektowania jest ukończenie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka bądź architektura. Ponadto konieczne jest odbycie rocznej praktyki w zakresie sporządzania projektów. Dodatkowo należy zrealizować roczną praktykę zawodową na budowie.

Nieograniczone uprawnienia architektoniczne w zakresie kierowania robotami budowlanymi można pozyskać za sprawą ukończenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku architektura i odbycia praktyki na terenie budowy, trwającej półtora roku.

Alternatywne rozwiązanie stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach wskazanych wyżej, jednak w tym przypadku wymagane będą również trzy lata praktyki na budowie.

Jak pozyskać uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia w dziedzinie architektonicznej przyznają komisje kwalifikacyjne Izby Architektów IARP osobom z odpowiednim wykształceniem, które odbyły wymaganą praktykę zawodową, co umówiono powyżej. Jeśli warunek wykształcenia i praktyki został już spełniony, konieczne jest złożenie dokumentów kwalifikacyjnych do odpowiedniej okręgowej komisji, a także przejście procesu weryfikacji. Ostatni etap obejmuje zdanie egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Egzaminy organizuje IARP w sesji letniej i zimowej. Odbywają się więc dwa razy w roku i obejmują każdą spośród okręgowych izb architektów. Egzamin zawiera część testową, dotyczącą znajomości przepisów prawa, jak również ustną, której celem jest weryfikacja kompetencji kandydata i jego praktycznych umiejętności.

Opłaty i koszty

Z pozyskaniem uprawnień architektonicznych wiążą się także niemałe koszty. Cena za samo postępowanie kwalifikacyjne i przeprowadzenie egzaminu na rok 2019 wynosi od 1870 zł do 2810 zł – jest to zależne od zakresu uprawnień.

Ponadto można spodziewać się corocznych kosztów, wynikających z wymaganego ubezpieczenia OC, a także członkostwa w okręgowej izbie architektów, gdzie cena na rok 2019 równa się 80 zł miesięcznie, a więc 960 zł rocznie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień architektonicznych?

Uprawnienia te pozwalają realizować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności architektonicznej. Posada głównego projektanta obiektów budowlanych stanowi szczególnie prestiżową, jak również intratną funkcję. Wiąże się to oczywiście z niemałymi zarobkami, ale także z dużą odpowiedzialnością. Natomiast kierowanie robotami i sprawowanie roli inspektora nadzoru inwestorskiego są już mniej popularnymi zajęciami.

Reasumując, uprawnienia budowlane w dziedzinie architektury pozwalają na ubieganie się o prestiżowe posady w zakresie budownictwa, jednak może je uzyskać jedynie osoba, która odbyła praktykę zawodową w zawodzie architekta – trwającą przynajmniej kilka lat – i posiada specjalistyczne wykształcenie.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura lub architektura i urbanistyka Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

2) Bez ograniczeń do projektowania Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura lub architektura i urbanistyka Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok

3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura lub architektura i urbanistyka Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 3 lata

4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - budownictwo Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

5) W ograniczonym zakresie do projektowania Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - budownictwo Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok Wymagana praktyka na budowie: 1 rok

6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - architektura Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym - budownictwo Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku Wymagane wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym - budownictwo Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 3 lata Wymagane wykształcenie: tytuł zawodowy technika, architekta lub mistrza - technik architekt Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: - Wymagana praktyka na budowie: 4 lata

Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 15 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 16 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 17
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 18
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 19 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 20 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 21
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 31 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 32 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 33
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 34
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 35 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 36 PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 37
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY z podziałem na izby zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami