Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Specjalność architektoniczna pozwala na uzyskanie bardzo szerokiego zakresu uprawnień dotyczących sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi. Aby otrzymać uprawnienia budowlane w Polsce w zakresie nieograniczonym lub ograniczonym, należy ukończyć odpowiednie studia i odbyć praktyki.

Oferta: Poznaaj ofertę naszego programu do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane o nazwie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej (komputer stacjonarny, laptop) oraz w wersji mobilnej (telefon, tablet). Przeczytaj historie wszytkich użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych w zakładce opinie o programie. Dodatkowo posiadamy pytania na egzamin ustny w trybie Egzamin Ustny. Pakiet 3 w 1.

Architektoniczne uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność architektoniczna w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń uprawnia posiadacza do sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi. W szerokim rozumieniu, dotyczy to przygotowywania projektów architektoniczno-budowlanych oraz dowodzenia pracami budowlanymi w odniesieniu do architektury danego obiektu. Specjalność architektoniczna obejmuje projektowanie, sprawdzania i sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektami, kierowanie budową i wytwarzanie elementów budowlanych, a także sprawowanie nadzoru inwestorskiego i kontroli technicznej utrzymania konkretnych obiektów budowlanych.

Ograniczony zakres uprawnień budowlanych

W Polsce uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie specjalności architektonicznej pozwalają posiadaczowi na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie pracami budowlanymi związanymi z obiektem tylko wówczas, jeżeli jego kubatura wynosi maksymalnie do 1000 m3 w przypadku zagrodowego terenu zabudowy. Po spełnieniu tych warunków, specjalność architektoniczna w zakresie ograniczonym umożliwia sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontroli technicznej obiektów.

Wymagane wykształcenie i praktyki

Aby uzyskać w Polsce uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez żadnych ograniczeń, należy ukończyć studia drugiego stopnia na odpowiednich kierunkach, takich jak architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku zakresu ograniczonego, należy ukończyć studia drugiego stopnia odpowiednich kierunków lub kierunku pokrewnego, czyli budownictwa. Oprócz tego wymagane jest odbycie półtorarocznej praktyki na budowie oraz praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami