Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Specjalność architektoniczna pozwala na uzyskanie bardzo szerokiego zakresu uprawnień dotyczących sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi. Aby otrzymać uprawnienia budowlane w Polsce w zakresie nieograniczonym lub ograniczonym, należy ukończyć odpowiednie studia i odbyć praktyki.

Oferta: Poznaaj ofertę naszego programu do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane o nazwie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej (komputer stacjonarny, laptop) oraz w wersji mobilnej (telefon, tablet). Przeczytaj historie wszytkich użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych w zakładce opinie o programie. Dodatkowo posiadamy pytania na egzamin ustny w trybie Egzamin Ustny. Pakiet 3 w 1.

Architektoniczne uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność architektoniczna w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń uprawnia posiadacza do sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi. W szerokim rozumieniu, dotyczy to przygotowywania projektów architektoniczno-budowlanych oraz dowodzenia pracami budowlanymi w odniesieniu do architektury danego obiektu. Specjalność architektoniczna obejmuje projektowanie, sprawdzania i sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektami, kierowanie budową i wytwarzanie elementów budowlanych, a także sprawowanie nadzoru inwestorskiego i kontroli technicznej utrzymania konkretnych obiektów budowlanych.

Ograniczony zakres uprawnień budowlanych

W Polsce uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie specjalności architektonicznej pozwalają posiadaczowi na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie pracami budowlanymi związanymi z obiektem tylko wówczas, jeżeli jego kubatura wynosi maksymalnie do 1000 m3 w przypadku zagrodowego terenu zabudowy. Po spełnieniu tych warunków, specjalność architektoniczna w zakresie ograniczonym umożliwia sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontroli technicznej obiektów.

Wymagane wykształcenie i praktyki

Aby uzyskać w Polsce uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez żadnych ograniczeń, należy ukończyć studia drugiego stopnia na odpowiednich kierunkach, takich jak architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku zakresu ograniczonego, należy ukończyć studia drugiego stopnia odpowiednich kierunków lub kierunku pokrewnego, czyli budownictwa. Oprócz tego wymagane jest odbycie półtorarocznej praktyki na budowie oraz praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów.