Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Gorzów i Zielona Góra

Uprawnienia budowlane – Gorzów Wielkopolski

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ich uzyskanie jest możliwe po zdobyciu wykształcenia, odbyciu praktyki zawodowej oraz zdaniu egzaminu pisemnego i ustnego. Na naszym portalu znajdziesz praktyczne materiały edukacyjne, które pomogą Ci w nauce i otrzymaniu uprawnień budowlanych.

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane 2024 w Gorzowie Wielkopolskim?

Uprawnienia budowlane są wydawane przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane proces ubiegania się o nie składa się z dwóch etapów:

 • kwalifikacji,
 • egzaminu pisemnego i ustnego.

Pierwsza część to sprawdzanie zgodności wykształcenia oraz odbytych praktyk zawodowych. Niezbędne jest dołączenie do wniosku stosownych dokumentów, które pozwolą to ocenić komisji kwalifikacyjnej. Po wydaniu pozytywnej decyzji kandydat przystępuje do egzaminu. Od jego wyniku zależy otrzymanie przez niego uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane województwo lubuskie – kto może je otrzymać?

Uprawnienia mogą otrzymać osoby o odpowiednim wykształceniu, odpowiadającemu zakresowi specjalności uprawnień, o które się ubiegają. W niektórych przypadkach wystarczy tytuł zawodowy technika lub mistrza (np. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie). Największe możliwości daje ukończenie studiów wyższych na kierunkach odpowiednich dla danej specjalności.

Uprawnienia budowlane – lubuskie

Uprawnienia budowlane są wydawane przez Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (LOIIB) dla następujących specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • inżynieryjnej wyburzeniowej,
 • inżynieryjnej drogowej,
 • inżynieryjnej mostowej,
 • inżynieryjnej kolejowej,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • architektonicznej,
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • telekomunikacyjnej.

Wyjątkiem są uprawnienia w zakresie architektury nadawane przez Lubuską Okręgową Izbę Architektów.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 – Zielona Góra

Kwalifikacja wykształcenia oraz praktyki zawodowej to koszt 1200 zł w przypadku projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym lub pełnym zakresie. Dla kandydatów ubiegających się o te dwa uprawnienia jednocześnie opłata wynosi 1800 zł. Takie same kwoty należy uiścić po zakwalifikowaniu się do egzaminu. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy LOIIB.

Uprawnienia budowlane egzamin – Gorzów Wielkopolski

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 24 maja, a część ustna w dniach 27–30 maja 2024 r. Kandydaci, którzy uzyskali negatywny wynik i chcą ponownie do niego podejść, muszą złożyć wniosek o wyznaczenie nowego terminu najpóźniej do 25 marca 2024 r. Z kolei egzamin na uprawnienia architektoniczne odbędzie się 7 czerwca 2024 r.

Uprawnienia budowlane – Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2024 r. można składać w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim oraz w oddziale terenowym w Zielonej Górze.

Materiały edukacyjne na uprawnienia budowlane – Zielona Góra i okolice

Kandydaci przygotowujący się do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą skorzystać z przygotowanych materiałów edukacyjnych. Są one opracowane na podstawie pytań powtarzających się w poprzednich sesjach. Dzięki nim już ponad 53 000 użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane.

Serwis uprawnienia-budowlane.pl jest skierowany przede wszystkim do kandydatów przygotowujących się do egzaminów. Oferujemy m.in. program do nauki 2024 na telefon. To praktyczne rozwiązanie ułatwiające naukę i przyswajanie specjalistycznej wiedzy. Mobilna wersja programu umożliwia korzystanie z niego z dowolnego miejsca i o każdej porze. Zapraszamy wszystkich kandydatów do zakupu testów, które ułatwią naukę i lepiej przygotują do egzaminu na uprawnienia.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami