Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Opole

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w Opolu?

Nadanie uprawnień budowlanych daje możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wymagają one jednak znajomości procesu budowlanego i praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej. Dowiedz się, w jaki sposób przebiega proces kwalifikacji oraz egzamin, który umożliwia zdobycie uprawnień.

Uprawnienia budowlane opolskie – kto może się o nie ubiegać?

Samodzielne funkcje techniczne mogą pełnić wyłącznie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz odbyły praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane mogą być nadane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, a także do pełnienia tych funkcji jednocześnie w pełnym lub ograniczonym zakresie. Kandydat musi pozytywnie przejść kwalifikację, a także zaliczyć egzamin.

Uprawnienia budowlane 2024 Opole – gdzie zrobić uprawnienia?

Uprawnienia budowlane są wydawane w formie decyzji organu samorządu zawodowego. W przypadku Opola oraz całego województwa opolskiego jest nim Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia budowlane są nadawane w następujących specjalnościach:

 • architektonicznej;
 • drogowej;
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • hydrotechnicznej;
 • kolejowej (kolejowe obiekty budowlane lub sterowanie ruchem kolejowym);
 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • mostowej;
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych);
 • telekomunikacyjnej;
 • wyburzeniowej.

Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej. Są one nadawane przez Opolską Okręgową Izbę Architektów.

Kwalifikacja na uprawnienia budowlane wiosna 2024 – Opole

Kandydat, który chce uzyskać uprawnienia budowlane, musi złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Sprawdza ona zgodność wykształcenia z wybraną specjalnością, a także weryfikuje praktykę zawodową. Jeśli wyda pozytywną decyzję, kandydat jest dopuszczony do egzaminu.

Uprawnienia budowlane – egzamin w Opolu

Egzaminy odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W sesji wiosennej najbliższy jest zaplanowany na 24 maja 2024 r. Ten termin jest taki sam w całej Polsce. Egzamin dla specjalności architektonicznej zostanie przeprowadzony 7 czerwca 2024 r.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pierwsza z nich ma formę testu jednokrotnego wyboru. Ma on sprawdzić przede wszystkim znajomość przepisów prawa budowlanego. Po zaliczeniu części pisemnej kandydat jest dopuszczony do egzaminu ustnego w określonym terminie. Podczas spotkania z komisją odpowiada się na wylosowany zestaw pytań. Jeśli kandydat uzyska określoną liczbę punktów, otrzymuje uprawnienia budowlane.

Proces kwalifikacji oraz egzamin wiążą się z kosztami. W pierwszym przypadku niezbędne jest wniesienie opłaty w wysokości:

 • 1200 zł w przypadku ubiegania się o oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (w pełnym lub ograniczonym zakresie);
 • 1800 zł w przypadku łączonych uprawnień (w pełnym lub ograniczonym zakresie).

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do egzaminu, ponownie muszą zapłacić takie same kwoty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kandydat podchodzi ponownie do części ustnej ze względu na niezaliczenie w poprzednim terminie. W takim przypadku musi zapłacić odpowiednio 700 zł oraz 1000 zł.

Uprawnienia budowlane opolskie – jak je otrzymać?

Zdobycie odpowiedniego wykształcenia oraz odbycie praktyk to dopiero początek drogi do zdobycia uprawnień budowlanych. Kandydat musi dobrze przygotować się do egzaminu, aby zdać go za pierwszym razem i uniknąć dodatkowych kosztów jego powtarzania. Opracowane przez nas narzędzia pomogą w skutecznym przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy. Oferujemy m.in. segregator na egzamin ustny 2024 z pytaniami oraz opracowanymi odpowiedziami. Wydruki można zabrać ze sobą np. w podróż i uczyć się w wolnych chwilach. Wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane, dlatego korzystając z nich, masz pewność, że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego portalu.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 14 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 30 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami