Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Elbląg

Uprawnienia budowlane Elbląg – wiosna 2024. Kto może się o nie ubiegać?

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w branży budowlanej, musisz wiedzieć, że wymaga to od Ciebie kompleksowego przygotowania i nakładu pracy. Niezależnie od tego, czy chcesz zajmować się projektowaniem, czy kierować robotami budowlanymi, musisz uzyskać odpowiednie uprawnienia. Jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie starać? Wyjaśniamy.

Wymagane wykształcenie do uprawnień budowlanych 2024

Jednym z warunków koniecznych, które musisz spełnić jako kandydat do uzyskania uprawnień budowlanych w Elblągu na wiosnę 2024, jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie wykształcenia kierunkowego. Mogą to być studia pierwszego lub drugiego stopnia, a także tytuł technika/mistrza. Wśród kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych znalazły się między innymi:

 • architektura i urbanistyka,
 • budownictwo ze specjalnością konstrukcyjno-budowlaną,
 • budownictwo ze specjalnością drogową,
 • inżynieria środowiska,
 • hydrotechnika.

Uprawnienia budowlane w Elblągu wydawane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Wszystko w zależności od Twojego wykształcenia.

Długość praktyki zawodowej

Przy wyborze specjalności uprawnień budowlanych wiosna 2024 kluczowe znaczenie ma także długość i zakres odbytej praktyki zawodowej. Aby je uzyskać, musisz ukończyć:

 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
 • półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczną na budowie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 • roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczną na budowie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Jeśli natomiast ubiegasz się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, ale masz już je w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie musisz odbywać praktyki przy sporządzaniu projektów ani na budowie. Natomiast w przypadku uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi okres praktyki liczy się odrębnie.

Przebieg egzaminu na uprawnienia budowlane w Elblągu 2024

Po zakwalifikowaniu się do egzaminu na uprawnienia budowlane w Elblągu 2024 musisz się do niego przygotować. Obejmuje on dwa etapy – pisemny i ustny, które w zależności od wybranej specjalności składają się z:

 • 75 pytań w formie pisemnej dla uprawnień oddzielnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i 45 pytań w ograniczonym zakresie;
 • 8 pytań w formie ustnej dla uprawnień oddzielnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i 6 pytań w ograniczonym zakresie;
 • 90 pytań w formie pisemnej dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i 60 pytań w ograniczonym zakresie;
 • 10 pytań w formie ustnej dla uprawnień łącznie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i 8 pytań w ograniczonym zakresie;
 • 45 pytań w formie pisemnej dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza oraz 6 pytań w formie ustnej.

W przygotowaniach do egzaminu na wybraną specjalność uprawnień budowlanych w Elblągu 2024 mogą pomóc Ci zestawy programów i pomocy do nauki. Zawierają one aktualizowane na bieżąco informacje i najważniejsze akty prawne dla branży budowlanej.

W jakiej formie wydawane są uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w Elblągu wydawane są przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Jeśli nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu przez okręgową komisję kwalifikacyjną, możesz złożyć odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Natomiast od decyzji tego organu przysługuje Ci także skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami