Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia Budowlane Poznań

Zdaj egzamin na uprawnienia budowlane i zostań kierownikiem budowy!

Każdy, kto chce pełnić samodzielną funkcję na stanowisku kierownika budowy i robót, projektanta czy inspektora nadzoru musi mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową, ale także uzyskać uprawnienia. Jest to procedura składająca się z kilku etapów, które warto poznać nieco bliżej.

Uprawnienia budowlane wielkopolskie – kto może się o nie starać?

Uprawnienia budowlane umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych obejmujących projektowanie czy kierowanie robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie. W zależności od specjalności oraz rodzaju uprawnień wymagane jest uzyskanie tytułu zawodowego mistrza lub technika w odpowiednim zawodzie budowlanym bądź ukończenie studiów. Kandydat musi również odbyć praktyki.

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane – wielkopolskie

Uprawnienia budowlane nadają organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w przypadku Poznania jest to Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – jakie uprawnienia można w niej uzyskać?

Uprawnienia budowlane są nadawane w specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
  • drogowej,
  • mostowej,
  • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),
  • hydrotechnicznej,
  • kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i sterowania ruchem kolejowym),
  • telekomunikacyjnej,
  • architektonicznej
  • wyburzeniowej.

Wyróżnia się także specjalność architektoniczną. W jej przypadku dla tego województwa uprawnienia są nadawane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów.

Uprawnienia budowlane 2024 Poznań – jak przebiega procedura ich przyznania?

Oprócz zdobycia określonego wykształcenia kandydaci, którzy chcą uzyskać uprawnienia budowlane, muszą także odbyć praktykę zawodową. Trwa ona od roku do 4 lat, w zależności od specjalności. Można ją rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia (lub po ukończeniu 3. roku studiów). Plan praktyki musi być zgodny z zakresem uprawnień, o które ubiega się kandydat. Po jej zaliczeniu kierownik z odpowiednimi kwalifikacjami wydaje specjalne oświadczenie. Należy je dołączyć do zbiorczego zestawienia praktyk.

Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów potwierdzających zdobycie wykształcenia oraz odbycia praktyk w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Opłata z tytułu kwalifikowania do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w pełnym czy ograniczonym zakresie wynosi 1200 zł. Z kolei w przypadku obu tych uprawnień koszt procedury to 1800 zł. Opłata musi być wniesiona na rachunek bankowy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy składaniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 – Poznań

Komisja po zapoznaniu z otrzymaną dokumentacją wydaje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do egzaminu. Koszt udziału w nim to 1200 zł (w przypadku uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami w pełnym albo ograniczonym zakresie) lub 1800 zł (dla łączonych uprawnień w pełnym lub ograniczonym zakresie).

Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w ciągu roku. W sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r., a w przypadku uprawnień budowlanych architektonicznych zostanie przeprowadzony 7 czerwca 2024 r.

Ubieganie się o uprawnienia budowlane – egzamin w Poznaniu

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pierwsza z nich to test sprawdzający znajomość przepisów prawa budowlanego. Egzamin ustny to rozmowa z komisją, która ocenia umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. Po zaliczeniu obu części kandydat otrzymuje bezterminowe uprawnienia budowlane.

Opracowane przez nas narzędzia są bardzo pomocne w nauce oraz utrwalaniu wiedzy. Dzięki nim już ponad 53 000 użytkowników uzyskało uprawnienia budowlane. Na naszym portalu znajdziesz przede wszystkim pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami, które najczęściej powtarzają się na egzaminie. Możesz także wybrać praktyczne segregatory z najważniejszymi aktami prawnymi, które pomogą w usystematyzowaniu wiedzy. Zdaj z nami swój egzamin na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami