Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna drogowa, mostowa i hydrotechniczna

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń dają inżynierowi prawo do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, które związane są z następującymi obiektami:

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej

• drogowe obiekty inżynierskie – określone w przepisach o drogach publicznych,
• kolejowe obiekty inżynieryjne, do których zalicza się mosty, wiadukty, tunele liniowe, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych, ściany oporowe oraz inne obiekty określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ponadto uprawnienia w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń dają prawo do obliczania światła przepustów i mostów (program na komputer). Uprawnienia mostowe w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie takich obiektów, jak przepusty czy jednoprzęsłowe obiekty mostowe (program na telefon).

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą następujących obiektów:
• dróg i przepustów w rozumieniu przepisów o drogach publicznych – wyjątkiem są drogowe obiekty inżynierskie,
• dróg i przepustów dla ruchu oraz postoju statków powietrznych (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów jak:
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone do ruchu i postoju statków powietrznych,
• przepusty i drogi dojazdowe, lokalne i wewnętrzne, zgodnie z przepisami o drogach publicznych oprócz drogowych obiektów inżynierskich (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej dają prawo do projektowania i kierowania robotami budowlanymi obiektów takich jak:
• morskie budowle hydrotechniczne,
• budowle hydrotechniczne stałe,
• budowle hydrotechniczne tymczasowe (promocja 3 w 1).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej dają uprawnienia wyłącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów IV klasy ważności lub IV klasy obszaru chronionego (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !