AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej są jednolite i nie mają dodatkowych podziałów związanych z ograniczeniami zakresu lub podspecjalnościami. Osoby posiadające te uprawnienia mają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych związanych z projektowaniem lub kierowaniem robotami rozbiórkowymi, w tym również robotami związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

W prawie budowlanym, uprawnienia wyburzeniowe są podzielone na dwie kategorie: bez ograniczeń, oraz łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. W przypadku uprawnień bez ograniczeń, nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju obiektów ani robót budowlanych, na których można sprawować funkcje techniczne.

Aby uzyskać uprawnienia wyburzeniowe, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego oraz odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej. Po spełnieniu tych wymagań, można zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pozytywne przejście przez ten proces umożliwia przystąpienie do egzaminu, który ocenia znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu oraz części ustnej.

Rodzaj i zakres

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

- studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
a) budownictwa,
b) górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

- studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
a) budownictwa,
b) górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

- studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
a) budownictwa,
b) górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż, inżynierii wojskowej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36 AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami