UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ

Posiadanie uprawnień hydrotechnicznych pozwala na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów budowlanych, których zakres obejmuje morskie budowle hydrotechniczne, a także budowle hydrotechniczne stałe oraz tymczasowe.


Uprawnienia hydrotechniczne znów stanowią samodzielną specjalność za sprawą nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane, która wiąże się z „deregulacją zawodów”, jak również w efekcie wejścia w życie dnia 25.09.2014 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotychczas uprawnienia hydrotechniczne pozostawały w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aby uzyskać uprawnienia w dziedzinie inżynieryjnej hydrotechnicznej, należy sprostać poniższym wymaganiom:1. Ukończyć studia na kierunku odpowiednim bądź pokrewnym (kierunki zostały wymienione w zestawieniu) albo uzyskać tytuł zawodowego technika/ mistrza w zawodach wyszczególnionych w zestawieniu
2. Odbyć praktykę zawodową, której czas trwania wytycza zestawienie.

Zakres uprawnień hydrotechnicznychNieograniczone uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Ich posiadacz ma prawo do tworzenia projektów obiektów budowlanych/ kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje morskie konstrukcje hydrotechniczne, a także konstrukcje hydrotechniczne stałe oraz tymczasowe, z punktu widzenia przepisów w kwestii warunków technicznych, w oparciu o które powinny powstawać budowle hydrotechniczne, jak również przepisów traktujących o warunkach technicznych, jakim powinny sprostać morskie budowle hydrotechniczne oraz usytuowanie tych obiektów.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Ich posiadacz ma prawo do tworzenia projektów obiektów budowlanych/ kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje konstrukcje hydrotechniczne IV klasy ważności/ konstrukcje morskie IV klasy chronionego obszaru, z punktu widzenia przepisów w kwestii warunków technicznych, w oparciu o które powinny powstawać budowle hydrotechniczne, a także przepisów traktujących o warunkach technicznych, jakim powinny sprostać morskie budowle hydrotechniczne oraz usytuowanie tych obiektów.Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodne

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika
- technik budownictwa,
- technik inżynierii środowiska i melioracji,
- technik budownictwa wodnego,
- technik melioracji wodnych,
- technik budownictwa wodnomelioracyjnego

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami