WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ

Posiadanie uprawnień hydrotechnicznych pozwala na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów budowlanych, których zakres obejmuje morskie budowle hydrotechniczne, a także budowle hydrotechniczne stałe oraz tymczasowe.

Uprawnienia hydrotechniczne znów stanowią samodzielną specjalność za sprawą nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane, która wiąże się z „deregulacją zawodów”, jak również w efekcie wejścia w życie dnia 25.09.2014 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotychczas uprawnienia hydrotechniczne pozostawały w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aby uzyskać uprawnienia w dziedzinie inżynieryjnej hydrotechnicznej, należy sprostać poniższym wymaganiom:

  • Ukończyć studia na kierunku odpowiednim bądź pokrewnym (kierunki zostały wymienione w zestawieniu) albo uzyskać tytuł zawodowego technika/ mistrza w zawodach wyszczególnionych w zestawieniu
  • Odbyć praktykę zawodową, której czas trwania wytycza zestawienie.

Zakres uprawnień hydrotechnicznych

Nieograniczone uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Ich posiadacz ma prawo do tworzenia projektów obiektów budowlanych/ kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje morskie konstrukcje hydrotechniczne, a także konstrukcje hydrotechniczne stałe oraz tymczasowe, z punktu widzenia przepisów w kwestii warunków technicznych, w oparciu o które powinny powstawać budowle hydrotechniczne, jak również przepisów traktujących o warunkach technicznych, jakim powinny sprostać morskie budowle hydrotechniczne oraz usytuowanie tych obiektów.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Ich posiadacz ma prawo do tworzenia projektów obiektów budowlanych/ kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje konstrukcje hydrotechniczne IV klasy ważności/ konstrukcje morskie IV klasy chronionego obszaru, z punktu widzenia przepisów w kwestii warunków technicznych, w oparciu o które powinny powstawać budowle hydrotechniczne, a także przepisów traktujących o warunkach technicznych, jakim powinny sprostać morskie budowle hydrotechniczne oraz usytuowanie tych obiektów.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

  • budownictwa hydrotechnicznego,
  • inżynierii i gospodarki wodnej,
  • melioracji,
  • budownictwa,
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku

2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodne

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji,
- budownictwa,
- inżynierii środowiska,umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika
- technik budownictwa,
- technik inżynierii środowiska i melioracji,
- technik budownictwa wodnego,
- technik melioracji wodnych,
- technik budownictwa wodnomelioracyjnego

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 15 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 16 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 17
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 18
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 19 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 20 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 21
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 31 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 32 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 33
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 34
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 35 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 36 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 37
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami