Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane w Lublinie

Jak zdać egzamin w Lublinie na uprawnienia budowlane?

Przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo Budowlane jasno określają, że do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wymagane jest uzyskanie uprawnień budowlanych. Samo zdobycie wykształcenia nie wystarczy więc do tego, aby pracować jako kierownik robót i budowy, projektant czy inspektor nadzoru budowlanego. Dowiedz się, jak skutecznie uzyskać uprawnienia otwierające nowe ścieżki zawodowe.

Uprawnienia budowlane (lubelskie) – specjalności

Uprawnienia budowlane są udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (a także do pełnienia obu tych funkcji jednocześnie) w pełnym lub ograniczonym zakresie w następujących specjalnościach:

 • architektonicznej,
 • drogowej,
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • hydrotechnicznej,
 • kolejowej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • mostowej,
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • wyburzeniowej,
 • telekomunikacyjnej.

W wydanej decyzji dotyczącej nadania uprawnień budowlanych określa się konkretną specjalność oraz ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną.

Uprawnienia budowlane 2024 Lublin – kto może je otrzymać?

O uprawnienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby z odpowiednim wykształceniem, które jest zgodne z wybraną specjalnością. Niezbędne jest również odbycie praktyki zawodowej pod nadzorem kierownika z odpowiednimi uprawnieniami. Taki kandydat musi udokumentować swoje wykształcenie oraz zaliczyć praktyki, aby mógł rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.

Uprawnienia są nadawane przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (w tym przypadku jest to Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa). Komisja weryfikuje wnioski i dokumenty kandydatów i na tej podstawie wydaje decyzję dotyczącą dopuszczenia do egzaminu.

Uprawnienia budowlane – Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów (oraz wszystkie inne organy tego rodzaju w Polsce) wydaje uprawnienia we wszystkich specjalnościach oprócz architektonicznej. Za to jest odpowiedzialna Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów.

Proces kwalifikacji wymaga wcześniejszego uiszczenia opłat w wysokości:

 • 1200 zł – dla odrębnych uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (w pełnym lub ograniczonym zakresie),
 • 1800 zł – dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (w pełnym lub ograniczonym zakresie).

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w egzaminie muszą ponownie wpłacić identyczne kwoty, a potwierdzenie przedstawić przed jego rozpoczęciem.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 - Lublin

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Mają one sprawdzić znajomość przepisów prawa budowlanego, a także umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy. Pierwsza część to test jednokrotnego wyboru, a liczba pytań, ich zakres oraz czas trwania egzaminu zależą od konkretnej specjalności uprawnień. Drugi etap to spotkanie z komisją oraz udzielenie odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań.

Egzamin odbywa się co najmniej 2 razy w ciągu roku w tym samym terminie w całej Polsce. W 2024 r. w sesji wiosennej kandydaci przystąpią do niego 24 maja. Dla specjalności architektonicznej zostanie przeprowadzony 7 czerwca 2024 r.

Uprawnienia budowlane egzamin Lublin – jak się do niego dobrze przygotować?

Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć dużą wiedzę zarówno z aktualnych przepisów prawa, jak i innych zagadnień związanych z budownictwem i konkretną specjalnością. Przygotowaliśmy narzędzia, które zdecydowanie ułatwiają naukę oraz utrwalanie zdobytej wiedzy. Na naszym portalu znajdziesz programy przeznaczone do korzystania z nich na komputerze oraz urządzeniach mobilnych. Przygotowaliśmy także segregator na egzamin ustny 2024 zawierający pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami. Wydruki są praktycznym rozwiązaniem dla osób, które wolą pracować z papierowymi materiałami edukacyjnymi. Zapoznaj się z narzędziami dostępnymi na naszym portalu i podejdź do egzaminu bez zbędnego stresu.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 14 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 16
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 18 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 20
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 30 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 32
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 34 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 36
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami