Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane i egzamin w Krakowie

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w Krakowie? Poradnik

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jest możliwe wyłącznie przez osoby z uprawnieniami budowlanymi. Aby je otrzymać, trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktyki zawodowe, a także otrzymać pozytywny wynik z części pisemnej i ustnej egzaminu. Nasz portal specjalizuje się w opracowywaniu narzędzi, które są przydatne w nauce i pomogą Ci otrzymać uprawnienia.

Uprawnienia budowlane małopolskie – gdzie je zrobić?

Przepisy ustawy Prawo budowlane regulują proces ubiegania się o przyznanie uprawnień budowlanych. Składa się on z kwalifikacji oraz egzaminu pisemnego i ustnego. Organem upoważnionym do wydawania uprawnień w przypadku województwa małopolskiego jest Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane 2024 Kraków – kto może je otrzymać?

O przyznanie uprawnień budowlanych mogą ubiegać się wyłącznie osoby o odpowiednim wykształceniu odpowiadającemu zakresowi konkretnej specjalności. Największe możliwości daje ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z branżą. W niektórych przypadkach jednak wystarczy uzyskanie tytułu zawodowego technika lub mistrza.

Specjalności a uprawnienia budowlane – Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia budowlane są wydawane dla następujących specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlanej;
  • architektonicznej;
  • inżynieryjnej wyburzeniowej;
  • inżynieryjnej drogowej;
  • inżynieryjnej mostowej;
  • inżynieryjnej kolejowej (kolejowe obiekty budowlane lub sterowanie ruchem kolejowym);
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej;
  • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych);
  • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych);
  • telekomunikacyjnej.

Wyróżnia się także uprawnienia budowlane architektoniczne. Jednak w przeciwieństwie do wymienionych wyżej nie leżą one w gestii organów Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych, a podlegają one Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Kraków – jak przebiega kwalifikacja do egzaminu?

Kandydaci, którzy zdobyli kierunkowe wykształcenie oraz odbyli praktyki zawodowe, muszą złożyć wniosek wraz ze stosownymi dokumentami, które potwierdzą ich kwalifikacje. Są one poddawane wnikliwej weryfikacji przez komisję. Podejmuje ona decyzję dotyczącą tego, czy kandydat zostanie dopuszczony do egzaminu. Koszt samego procesu kwalifikacji to 1200 zł (dla uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi) lub 1800 zł (w przypadku, gdy kandydat ubiega się o łączone uprawnienia).

Uprawnienia budowlane – egzamin Kraków

Przed przystąpieniem do egzaminu niezbędne jest uiszczenie kolejnych opłat w takiej samej wysokości, jak w przypadku procesu kwalifikacji (wyjątkiem są osoby przystępujące po raz kolejny do egzaminu ustnego). Składa się on z części pisemnej (w formie testu) oraz ustnej. Te etapy mają sprawdzić zarówno wiedzę dotyczącą przepisów prawa budowlanego, jak i wykorzystania umiejętności w praktyce.

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w całej Polsce w tym samym czasie. W sesji wiosennej kandydaci przystąpią do niego 24 maja 2024 r. Egzamin na uprawnienia budowlane architektoniczne odbędzie się natomiast 7 czerwca 2024 r.

Uprawnienia budowlane małopolskie – jak przygotować się do egzaminu?

Zakres materiału, który trzeba przyswoić przed przystąpieniem do egzaminu, jest bardzo szeroki. Na naszej platformie znajdziesz rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią Ci naukę. Przygotowaliśmy m.in. praktyczny segregator z aktami prawnymi 2024. Zawiera on wydruki, które można zabrać ze sobą np. w podróż i zapoznawać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przepisów. Są one regularnie aktualizowane, dlatego nasi użytkownicy mają pewność, że korzystają z wersji spełniającej wszelkie standardy.

Kandydaci przygotowujący się do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą również skorzystać z mobilnej wersji programu do nauki przeznaczonej na telefon. Jest on intuicyjny oraz łatwy w użytkowaniu. Zawiera pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami, które najczęściej pojawiają się na egzaminach. Z naszymi materiałami edukacyjnymi zdobędziesz uprawnienia budowlane i otworzysz przed sobą nowe ścieżki kariery.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami