ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - co trzeba wiedzieć?

Na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące przebiegu procesu kwalifikacji oraz egzaminów na uprawnienia budowlane. Poznaj dokumenty, które należy złożyć oraz najczęściej powtarzające się braki i błędy formalne. Dowiedz się także, co musisz zrobić po zdaniu egzaminu, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zachodniopomorska Izba Budowlana – dokumenty niezbędne w procesie ubiegania się o uprawnienia budowlane 

Najważniejszym dokumentem, który należy złożyć przed komisją, jest wniosek. Należy pobrać go ze strony izby, a następnie wypełnić. Muszą znaleźć się w nim informacje dotyczące przede wszystkim wybranej specjalności oraz rodzaju i zakresu uprawnień. Sam wniosek nie jest wystarczający do tego, aby rozpocząć proces kwalifikacji. Konieczne jest także złożenie odpowiednich dokumentów:

 • potwierdzających zdobyte doświadczenie:
  • odpis dyplomu ukończenia studiów/zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza/dyplom potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
  • suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów,
 • potwierdzających odbycie praktyki zawodowej:
 • oświadczenie wystawione przez opiekuna lub kierownika (dla praktyk po
  24 września 2014 r.) wraz z:
  • zbiorczym zestawieniem praktyki, 
  • decyzją o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osoby kierującej praktykami oraz zaświadczeniem o jej wpisie na listę członków samorządu zawodowego,
 • książka praktyki (od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r.) wraz z:
  • uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o wpisie na listę członków izby prowadzącego praktykę,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki za granicą lub w Polsce przed 1995 r. lub na terenach zamkniętych,

Wszystkie załączniki wraz z wnioskiem należy ułożyć zgodnie z kolejnością podaną na stronie internetowej. Trzeba je wszystkie umieścić w teczce z gumką (format A4). 

Zachodniopomorska Izba Inżynierów – wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne

Aby dokumentacja kandydata mogła być rozpatrzona przez komisję, niezbędne jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Aktualnie obowiązują następujące stawki:

 • w przypadku odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
 • za proces kwalifikacji 1200 zł,
 • za przeprowadzenie egzaminu 1200 zł,
 • za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego 700 zł. 
 • w przypadku łączonych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 • za proces kwalifikacji 1800 zł,
 • za przeprowadzenie egzaminu 1800 zł,
 • za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego 1000 zł.

Na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest podany numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat. 

Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa – błędy, których należy unikać

W składanych wnioskach oraz załącznikach bardzo często pojawiają się błędy. Komisja kwalifikacyjna wyczula kandydatów na to, aby zwracali szczególną uwagę przede wszystkim na:

 • sprecyzowanie zakresu i rodzaju uprawnień (czy mają być one oddzielne, czy łączone), 
 • sprecyzowanie, czy uprawnienia mają być w ograniczonym, czy pełnym zakresie,
 • dołączanie wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku,
 • uiszczenie I raty przed ich złożeniem,
 • sprecyzowanie funkcji pełnionej przez opiekuna praktyk na oświadczeniu,
 • uzupełnieniu wszystkich informacji w zbiorczym zestawieniu praktyki.

W przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentacji kandydat zostaje wezwany do ich uzupełnienia bądź złożenia wyjaśnień. 

Zachodniopomorska Izba Budownictwa – co zrobić po zdanym egzaminie? 

Zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane nie jest jednoznaczne z możliwością pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niezbędne jest także dopełnienie pozostałych formalności związanych ze wpisem:

 • do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
 • na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

W pierwszym przypadku kandydat nie musi się tym zajmować samodzielnie, gdyż komisja automatycznie po zdaniu egzaminu oraz otrzymaniu uprawnień wysyła taką informację co rejestru e-CRUB. Procedura może zająć około 2 miesiące, a uzyskanie informacji o dokonaniu wpisu jest niezbędne, aby można było zacząć kolejny etap.

Kandydat, który otrzyma decyzję o wpisie do rejestru osób z uprawnieniami, musi jeszcze złożyć wniosek o uwzględnienie go na liście członków Izby Inżynierów Budownictwa. Jest to związane z koniecznością opłacenia wpisowego, składki członkowskiej oraz 

ubezpieczenia OC. Dopiero po uzyskaniu wpisu możliwe jest pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Najczęściej cały proces zajmuje około 3–4 miesiące ze względu na długi czas oczekiwania uwzględnienia kandydata na wspomnianych listach.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA PROGRAMU JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami