Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Białystok

Uprawnienia budowlane i egzamin w Białymstoku

Ustawa Prawo Budowlane określa, że uprawnienia budowlane są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W praktyce oznacza to, że zdobycie określonego wykształcenia nie wystarczy do tego, aby to robić. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia budowlane i jak przebiega proces ich przyznawania.

Uprawnienia budowlane 2024 Białystok – kto może się o nie starać?

Pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień budowlanych jest przede wszystkim zdobycie wykształcenia. W niektórych przypadkach wystarczy tytuł zawodowy mistrza lub technika w zawodzie budowlanym. Pozwala on na uzyskanie ograniczonych uprawnień. Zdecydowanie najwięcej możliwości mają absolwenci wybranych kierunków studiów wyższych.

Kolejnym wymogiem jest odbycie praktyki zawodowej na terenie budowy lub/i w biurze projektowym. Trwa ona od roku do 4 lat, a jej długość zależy od rodzaju i specjalności uprawnień oraz wykształcenia. Zakończenie praktyki musi być udokumentowane oświadczeniem podpisanym przez kierownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Ten dokument wraz ze zbiorczym zestawieniem praktyki jest niezbędny do rozpoczęcia procedury ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane – Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia budowlane w przypadku Białegostoku oraz całego województwa są przyznawane przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Można je uzyskać w następujących specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych i sterowania ruchem,
  • inżynieryjnej drogowej,
  • inżynieryjnej wyburzeniowej,
  • inżynieryjnej mostowej,
  • architektonicznej,
  • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
  • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
  • telekomunikacyjnej.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przyznaje inny organ, jakim jest Podlaska Okręgowa Izba Architektów.

Uprawnienia budowlane podlaskie – jak przebiega procedura kwalifikacyjna?

Okręgowa komisja kwalifikacyjna weryfikuje wnioski i dokumentację złożoną przez kandydatów i na tej podstawie ocenia możliwość dopuszczenia ich do egzaminu. Sprawdza, czy uzyskane wykształcenie jest zgodne z wymogami konkretnej specjalności. Weryfikuje także przebieg praktyki zawodowej.

Kwalifikacja jest związana z opłatami. Z tytułu kwalifikowania do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi wynosi ona 1200 zł, natomiast dla łączonych uprawnień - 1800 zł. Opłata musi być wniesiona na rachunek bankowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane egzamin – Białystok

Ostatnim krokiem na drodze do zdobycia uprawnień budowlanych jest zaliczenie egzaminu. Pierwsza część ma formę testu jednokrotnego wyboru. Sprawdza on wiedzę z zakresu przepisów prawa budowlanego. Po jego zaliczeniu kandydat zostaje dopuszczony do części ustnej w wyznaczonym terminie. Odpowiada przed komisją na wylosowane pytania, a po zaliczeniu egzaminu otrzymuje bezterminowe uprawnienia budowlane.

Egzamin także jest odpłatny. Koszt udziału w nim jest taki sam, jak w przypadku procedury kwalifikacyjnej. Egzamin w sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r. Dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane architektoniczne będzie przeprowadzony 7 czerwca 2024 r.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Białystok – zadbaj o odpowiednie przygotowanie do egzaminu

Na naszym portalu znajdziesz specjalnie opracowane narzędzia, które ułatwiają naukę oraz utrwalanie wiedzy. Przygotowaliśmy m.in. program do nauki 2024 na telefon. Dzięki mobilnej formie możesz korzystać z niego w dowolnym miejscu i o każdej porze. Jest kompatybilny z systemem Android i iOS. Egzamin wymaga zdobycia dużej wiedzy, dlatego tego rodzaju narzędzia są bardzo pomocne w nauce. Już ponad 53 000 użytkowników uzyskało z nami uprawnienia budowlane. Zapoznaj się z rozwiązaniami dostępnymi na naszym portalu i wybierz te, dzięki którym także Tobie uda się zdać ten wymagający egzamin.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami