Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia Budowlane Bydgoszcz i Toruń

Uprawnienia budowlane 2024 w woj. Kujawsko-Pomorskim

Ustawa Prawo Budowlane jasno określa, że uprawnienia są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to, że samo zdobycie wykształcenia nie jest wystarczające, aby podjąć pracę na niektórych stanowiskach. Aby otrzymać stosowne uprawnienia, należy spełnić pewne wymogi opisane poniżej.

Uprawnienia budowlane Toruń i inne miasta – kto może je uzyskać?

O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się osoby, które zdobyły odpowiednie wykształcenie, odbyły praktykę zawodową, przeszły pozytywnie kwalifikację i zdały egzamin. Jest to jedyna ścieżka, jaką może pokonać kandydat, by otrzymać uprawnienia.

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane w kujawsko-pomorskim?

Uprawnienia te są przyznawane przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych. W przypadku kandydatów z Bydgoszczy, Torunia oraz innych miast w województwie kujawsko-pomorskim jest to Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zlokalizowana przy ulicy K. Gotowskiego 6.

Uprawnienia budowlane Bydgoszcz – jakie wykształcenie jest wymagane?

Uprawnienia budowlane mogą otrzymać osoby z odpowiednim wykształceniem. Może to być także tytuł zawodowy technika lub mistrza w zawodzie budowlanym. Jednak taki kandydat może dostać wyłącznie ograniczone uprawnienia. Zdecydowanie największe możliwości daje wykształcenie wyższe na określonym kierunku studiów. Przed rozpoczęciem ubiegania się o otrzymanie uprawnień, należy dokładnie sprawdzić wymogi.

Uprawnienia budowlane kujawsko-pomorskie – praktyka zawodowa

Kandydat do otrzymania uprawnień budowlanych musi także odbyć praktykę na terenie budowy (lub w biurze projektowym). To, ile powinna ona trwać (od 1 roku do 4 lat), zależy od wykształcenia, a także rodzaju i specjalności uprawnień. Praktyka musi być nadzorowana przez kierownika, który ma stosowne kwalifikacje. Konieczne jest uzyskanie oświadczenia wraz ze zbiorczym zestawieniem praktyk, gdyż te dokumenty są potrzebne do ubiegania się o przyznanie uprawnień.

Kwalifikacje na uprawnienia budowlane – wiosna 2024 Toruń

Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz odbycie praktyk zawodowych. Trzeba to zrobić w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Proces kwalifikacji wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości:

 • 1200 zł – dla odrębnych uprawnień do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie,
 • 1800 zł – dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Komisja weryfikuje przedstawione dokumenty i na ich podstawie decyduje o tym, czy dopuści kandydata do egzaminu.

Uprawnienia budowlane – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia budowlane są przyznawane w specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • inżynieryjnej drogowej,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • inżynieryjnej mostowej,
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych i sterowania ruchem,
 • inżynieryjnej wyburzeniowej,
 • architektonicznej,
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • telekomunikacyjnej.

Z kolei uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przyznaje Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów.

Uprawnienia budowlane egzamin w Bydgoszczy – co trzeba o nich wiedzieć?

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Termin pierwszej z nich jest taki sam dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych. W 2024 r. odbędzie się on 24 maja (dla specjalności architektonicznej 7 czerwca 2024 r.).

Egzamin pisemny ma formę testu, a liczba pytań i czas trwania zależy od rodzaju uprawnień i specjalności. Termin części ustnej jest zazwyczaj podawany wraz z wynikami. Zgodnie z nimi komisja kwalifikacyjna wyda decyzję o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budowlanych.

Kandydaci przygotowujący się do sprawdzenia swoich kompetencji mogą skorzystać z opracowanych przez nas materiałów edukacyjnych. Te narzędzia to m.in. program do nauki na egzamin ustny z pytaniami i opracowanymi odpowiedziami. Dzięki nim przyswojenie i utrwalenie wiedzy jest o wiele łatwiejsze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień budowlanych do skorzystania z naszych narzędzi.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 14 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 30 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami