Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Katowice

Uprawnienia budowlane w Katowicach - nasz poradnik dla Ciebie

Osoby, które chcą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą uzyskać uprawnienia budowlane. Nie wystarczy tylko odpowiednie wykształcenie kierunkowe i odbycie praktyk. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej, a przede wszystkim zaliczenie egzaminu. Z naszym portalem zdobędziesz wiedzę niezbędną do tego, aby zdać go za pierwszym razem.

Uprawnienia budowlane śląskie – kto może się o nie starać?

Kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi mieć przede wszystkim wykształcenie zgodne z wybraną specjalnością, a także rodzajem (projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi) i zakresem uprawnień (z ograniczeniami lub bez nich). Konieczne jest również odbycie praktyki zawodowej, pozytywne przejście procesu kwalifikacji i zaliczenie egzaminu (części pisemnej i ustnej). Dopiero wtedy kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane, które otwierają wiele nowych ścieżek zawodowych.

Uprawnienia budowlane 2024 Katowice – gdzie można je uzyskać?

Uprawnienia budowlane w przypadku kandydatów zamieszkujących Katowice i całe województwo śląskie są wydawane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami. Na ich podstawie komisja kwalifikacyjna ocenia zgodność wykształcenia z wybraną specjalnością, a także weryfikuje przebieg praktyki zawodowej. Jeśli decyzja jest pozytywna, kandydat jest dopuszczony do egzaminu.

Uprawnienia budowlane – egzamin Katowice

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pierwsza z nich to test jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą przepisów prawnych stosowanych w przypadku procesów budowlanych. Po zaliczeniu części pisemnej kandydat zostaje poinformowany o dacie przeprowadzenia egzaminu ustnego. Jest to spotkanie z komisją kwalifikacyjną, która sprawdza umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej, przydatnej podczas wykonywania pracy.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Katowice – kiedy odbędzie się egzamin?

Egzamin jest organizowany co najmniej 2 razy w ciągu roku. Jest on zaplanowany na 24 maja 2024 r. Uprawnienia specjalności architektonicznej jako jedyne są wydawane przez inny organ, a mianowicie przez Śląską Okręgową Izbę Architektów. Egzamin na nie odbędzie się 7 czerwca 2024 r.

Uprawnienia budowlane Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – specjalności

Uprawnienia budowlane można uzyskać w specjalności:

 • architektonicznej;
 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej;
 • inżynieryjnej mostowej;
 • inżynieryjnej drogowej;
 • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i sterowania ruchem;
 • inżynieryjnej wyburzeniowej;
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych);
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych);
 • telekomunikacyjnej.

Proces kwalifikacji oraz przystąpienie do egzaminu wiążą się z koniecznością uiszczenia opłat. Wynoszą one:

 • po 1200 zł za uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w pełnym, lub ograniczonym zakresie;
 • po 1800 zł za uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Kwoty te wpłaca się na rachunek bankowy komisji kwalifikacyjnej. Potwierdzenie opłacenia egzaminu należy przedstawić przed rozpoczęciem części pisemnej.

Uprawnienia budowlane 2024 Katowice – w jaki sposób się do nich przygotować?

Egzamin sprawdza szczegółową wiedzę kandydatów, dlatego tak ważne jest rzetelne przygotowanie do niego. Zachęcamy wszystkie osoby planujące zdobycie uprawnień budowlanych do zapoznania się z opracowanymi przez nas materiałami. Stworzyliśmy m.in. program do nauki 2024 na komputer zawierający pytania i odpowiedzi. Taka forma przyswajania wiedzy daje znakomite rezultaty. Pozwala przygotować się przede wszystkim na część pisemną. Znajdziesz u nas także duży wybór innych pomocy edukacyjnych, które przydadzą się w trakcie nauki. Zapraszamy do skorzystania z materiałów przygotowanych przez naszych specjalistów.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami