AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

Uprawnienia sanitarne pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów w zakresie instalacji i sieci wentylacyjnych, instalacji i sieci cieplnych, instalacji i sieci gazowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych, a także wodociągowych.

Uprawnienia sanitarne stanowią uprawnienia budowlane (specjalność instalacyjna). Związane są z sieciami, urządzeniami i instalacjami wentylacyjnymi, cieplnymi, gazowymi czy wodociągowymi. Uzyskanie ich umożliwia realizowanie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik budowy, inspektor nadzoru bądź projektant. Uprawnienia te nadają organy samorządu zawodowego PIIB inżynierom, którzy ukończyli odpowiednie studia, zdali specjalistyczny egzamin oraz odbyli praktykę zawodową we wskazanym wymiarze czasu.

Typy i zakres

- nieograniczone uprawnienia sanitarne umożliwiają zarówno projektowanie, jak i kierowanie robotami budowlanymi, co dotyczy poniższych typów obiektów

 • instalacje i sieci gazowe
 • instalacje i sieci wentylacyjne
 • instalacje i sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe
 • instalacje i sieci cieplne

- uprawnienia sanitarne, gdzie zakres jest ograniczony – pozwalają na kierowanie robotami/ projektowanie w ramach wykonywania instalacji wentylacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych łącznie z przyłączami oraz instalowania tychże urządzeń, co dotyczy obiektów budowlanych, w przypadku których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Wymagania

Uprawnienia sanitarne mogą uzyskać wyłącznie osoby z odpowiednim wykształceniem oraz odbytą praktyką zawodową w wymiarze czasu zależnym od posiadanego wykształcenia.

Warunkiem otrzymania nieograniczonych uprawnień sanitarnych w zakresie projektowania jest ukończenie jednego z poniższych kierunków (drugi stopień):

 • wiertnictwo gazu i nafty
 • energetyka
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria gazownicza.

Kolejny krok obejmuje odbycie rocznej praktyki wykonawczej na terenie budowy, a także rocznej praktyki projektowej.

W przypadku nieograniczonych uprawnień sanitarnych w zakresie kierowania robotami również istnieje konieczność ukończenia studiów na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Ponadto należy odbyć półtoraroczną praktykę na terenie budowy.

Możliwe jest występowanie różnic w wymaganiach w stosunku do praktyki i wykształcenia dla pozostałych zakresów uprawnień.

Kto jest odpowiedzialny za nadanie uprawnień sanitarnych?

Nadawanie uprawnień sanitarnych stanowi kompetencję okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB. Po uzyskaniu tychże uprawnień konieczne jest złożenie wniosku w celu otrzymania członkostwa w samorządzie zawodowym inżynierów, zrzeszającym wszystkie osoby, którym nadano uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć uprawnienia sanitarne?

Za nadanie uprawnień sanitarnych odpowiedzialne są organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem określonego wykształcenia i odbyciem praktyki w wymaganym wymiarze czasu należy przejść przez proces kwalifikacyjny, a także zdać specjalistyczny egzamin, który organizowany jest wiosną i jesienią – dwa razy do roku – przez PIIB. Odbywa się w poszczególnych miastach wojewódzkich.

Egzamin zawiera część testową, gdzie w formie pisemnej sprawdzana jest znajomość przepisów, a także ustną. Zaleca się korzystanie z programu do nauki w celu efektywnego przygotowania się do części testowej egzaminu.

Koszty

Pozyskanie uprawnień sanitarnych jest związane ze sporymi kosztami administracyjnymi. W zależności od typu uprawnień cena procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego wynosi od 1600 do 2200 zł.

Ponadto pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik, projektant bądź inspektor sieci i obiektów sanitarnych wiąże się z opłatą ponoszoną co roku w wysokości niemalże 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także składki członkowskie.

Z jakimi korzyściami wiąże się posiadanie uprawnień sanitarnych?

Posiadanie uprawnień sanitarnych może owocować licznymi możliwościami zawodowymi. Poniżej wyszczególnione zostaną samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jakie można sprawować po uzyskaniu owych uprawnień:

 • kierowanie robotami w zakresie budowy urządzeń sanitarnych i sieci (kierownik robót/budowy)
 • tworzenie projektów sieci, urządzeń i instalacji (projektant)
 • nadzorowanie robót związanych z urządzeniami i instalacjami (inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej).

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- energetyka
- inżynieria środowiska
- inżynieria naftowa lub gazownicza
- wiertnictwo nafty i gazu

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- budownictwo

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika lub mistrza
- technik inżynierii sanitarnej
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- monter budownictwa wodnego
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- technik urządzeń sanitarnych
- technik energetyk
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik gazownictwa
- monter instalacji gazowych
- monter sieci gazowych
- monter sieci cieplnych
- monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
- monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 16 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 18
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 20 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 21
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 32 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 34
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 36 AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 37
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami