Kiedy możesz rozpocząć swoją praktykę zawodową?


Na pewno już podczas studiów zastanawiasz się, kiedy możesz rozpocząć praktykę zawodową na uprawnienia budowlane tak, żeby móc jak najszybciej prowadzić samodzielne funkcje techniczne na placu budowy lub w biurze projektowym. Dużo osób kontaktuje się z nami pytając jak to jest aktualnie po zmianie przepisów budowlanych (Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).


Posiadanie uprawnień budowlanych daje bardzo duże możliwości rozwoju kariery zawodowej. Po uzyskanie większych zarobków i większego prestiżu, po podniesienie swoich kwalifikacji. Należy jednak pamiętać, że dokument nadający nam możliwość prowadzenia samodzielnych funkcji obarcza nas bardzo dużą odpowiedzialnością. Od tej pory wszystko co dzieję się na budowie, w której osoba pełni stanowisko kierownika budowy spada na jego barki. Dlatego po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na uprawienia budowlane i odebraniu dokumentu potwierdzającego ich zdobycie musisz pamiętać, że od tej pory praktycznie za wszystko jesteś odpowiedzialny i musisz sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Aby wszystkie prace projektowe w biurze projektowym oraz prace wykonawcze na placu budowy odbywały się zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Od tej pory jesteś odpowiedzialny za innych pracowników.


Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014 roku praktykę zawodową w celu zdobycia uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub (co ważne) ukończenia trzeciego roku studiów. Czyli widzimy, że zgodnie z rozporządzeniem student będąc po trzecim roku studiów może rozpocząć praktykę zawodową. Więc dobrze licząc, kończąc studia magisterskie można już przystąpić do egzaminu na uprawnienia (jeżeli kandydat odbywał praktykę zgodnie z wymiarem godzin określonym w rozporządzeniu). Innym kryterium możliwości rozpoczęcia praktyki zawodowej jest uzyskania tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.


Aktualnie nie ma konieczności rejestracji rozpoczęcia praktyki zawodowej w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Obowiązek ten dotyczył tylko książki praktyki zawodowej, która musiała być zarejestrowana i opieczętowana przez właściwy organ (obowiązek do dnia 24.09.2014 roku).

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami