Koszt postępowania kwalifikacyjnego


Koszt postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:

 

- z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 800,00 zł
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,00 zł

 

Koszt postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 

- z tytułu kwalifikowania – 1100,00 zł
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 1100,00 zł
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600,00 zł