Koszt postępowania kwalifikacyjnego


Koszt postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:

 

- z tytułu kwalifikowania – 800,00 zł
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 800,00 zł
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,00 zł

 

Koszt postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 

- z tytułu kwalifikowania – 1100,00 zł
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 1100,00 zł
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600,00 zł

Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 11 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 12 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 13
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 14
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 15 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 16 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 17
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 18

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 19

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 20

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 40 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 41 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 42
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 43
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 44 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 45 Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 46
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 47

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 48

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt postępowania kwalifikacyjnego zdjęcie nr 49

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami