Książka praktyki zawodowej - 10 porad


Dokumentowanie praktyki zawodowej do 24.09.2014 roku. Poniżej zamieściliśmy kilka porad dotyczących dokumentowania praktyki zawodowej w książce praktyki zawodowej.


PORADA NR 1:
Jeżeli wypełniasz tabelkę dotyczącą szczegółowego przebiegu praktyki zawodowej pamiętaj, aby liczba porządkowa spisu obiektów przy których pracowałeś była zgodna ze spisem zbiorczym znajdującym się na początku książki.


PORADA NR 2:
W każdym roku wypadają dni wolne od pracy takiej jak Boże Narodzenie, Wielkanoc itp. W takim przypadku podczas uzupełniania książki praktyki zawodowej te dni musimy pominąć i nie możemy wliczać ich do czasu praktyki zawodowej - najlepiej w tym czasie, kiedy są dni ustawowo wolne od pracy w książce zamieścić wpis - URLOP, DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY


PORADA NR 3:
Wartość czasu odbytej praktyki w zbiorczym zestawieniu praktyki musi być wyrażona w miesiącach w formie liczby po przecinku np. 5,82. PAMIETAJ, ŻE NIGDY NIE ZAOKRĄGLAMY MIESIĘCY.


PORADA NR 4:
Komisja Kwalifikacyjna nie bierze pod uwagę pracujących weekendów podczas podliczania całkowitego czasu praktyki.


PORADA NR 5:
Komisja Kwalifikacyjna nie bierze pod uwagę nadgodzin podczas podliczania całkowitego czasu praktyki, ponieważ według rozporządzenia klasyfikuje się czas od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie.


PORADA NR 6:
Warto mieć w zapasie od 2 do 3 tygodni czasu praktyki więcej na wypadek, gdy Komisja Kwalifikacyjna jednak odrzuci niektóre dni praktyki. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy członkowie komisji stwierdzą, że zakres prac, które wykonywaliśmy w którymś z dni nie kwalifikuje się do zadań mogących być zaliczonymi do praktyki zawodowej.


PORADA NR 7:
Jeżeli podczas wypełniania książki zabraknie stron, należy zgłosić się do odpowiedniej izby dla swojego regionu i dokserować dodatkowe strony i dołączyć na koniec książki praktyki. Strony te muszą być potwierdzone pieczątką z izby.

 

PORADA NR 8:
Podczas wpisywania czynności, które wykonywaliśmy podczas praktyki nie należy używać określeń: kierowałem, projektowałem itp., które są przeznaczone dla opiekunów naszej praktyki. Podczas odbywania praktyki nie posiadamy uprawnień wykonawczych i projektowych, więc nie możemy pisać, że coś projektowaliśmy, czy kierowaliśmy robotami budowlanymi.


PORADA NR 9:
Podczas wpisywania czynności, które wykonywaliśmy podczas praktyki należy używać określeń: nadzorowanie, sporządzanie, opracowanie, wykonywanie.


PORADA NR 10:
Pamiętaj, że najpierw należy pobrać książkę praktyki zawodowej z izby, a dopiero potem rozpocząć praktykę na budowie lub w biurze projektowym. Nigdy odwrotnie, ponieważ początek wykonywania praktyki zależy od daty rejestracji książki w izbie.

 

Jeżeli już wypełnisz książkę praktyki zawodowej i zaniesiesz do weryfikacji do swojej izby, natychmiast rozpocznij naukę do egzaminu na uprawnienia budowlane.

 Pamiętaj, że izby rzadko kiedy odrzucają złożoną praktykę np. w roku 2016 około 90% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

W celu nauki pobierz i aktywuj nasz program:


TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na komputer
TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na telefon / tablet
PROGRAM EGZAMIN USTNY 2017
JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017

 

W programach tych znajdziesz największą dostępną na rynku bazę pytań, których powtarzalność na egzaminie sięga do 95%.

 

Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 11 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 12 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 13
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 14
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 15 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 16 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 17
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 18

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 19

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 20

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 40 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 41 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 42
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 43
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 44 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 45 Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 46
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 47

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 48

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Książka praktyki zawodowej - 10 porad zdjęcie nr 49

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami