Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym


Jeżeli chodzi o nową budowę w prawie budowlanym wprowadzono następujące zmiany. Artykuł 29 ust. 1 od 1 stycznia 2017 roku został powiększony o:


• do rozpoczęcia robót polegających na budowie naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 metrów nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami naziemne silosy mogły mieć wysokość do 4,5 metra)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami altany zakwalifikowane były jako wolno stojące parterowe budynki gospodarcze)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami zjazdy oraz zatoki parkingowe były dopuszczalne bez uzyskania pozwolenia na budowę tylko na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie przepustów o średnicy do 100 cm nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (jest to nowa pozycja)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (przed zmianami do końca roku 2016 termin ten wynosił 120 dni)

 

• do rozpoczęcia robót polegających na budowie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego obiektu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę

Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 11 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 12 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 13
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 14
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 15 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 16 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 17
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 18

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 19

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 20

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 40 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 41 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 42
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 43
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 44 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 45 Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 46
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 47

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 48

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 49

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami