Opis programu na komputerProgram TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 w wersji na komputer jest idealnym narzędziem, które pomoże Ci zdać egzamin pisemny oraz ustny na uprawnienia budowlane. W programie zawarta jest unikalna i największa baza pytań dostępna na rynku, która przed każdą sejsą egzaminacyjną jest aktualizowana do aktualnego stanu prawnego. 

Program przygotuje Cię do bezstresowego oraz skutecznego przebrnięcia przez trudy egzaminu. Powtarzalność pytań na egzaminie sięga do 97%.

W programie zawarta jest unikalna baza pytań przygotowana specjalnie na sesje WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024, które nie są publikowane na żadnym innym portalu. 

Czas trwania licencji wynosi 12 miesięcy i przez ten czas użytkownik może za darmo aktualizować program przed każdą sesją egzaminacyjną.

W naszym programie zawarte są pytania dla 66 różnych specjalności:

- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynieryjnej mostowej,
- inżynieryjnej drogowej,
- inżynieryjnej kolejowej (kolejowe obiekty budowlane),
- inżynieryjnej kolejowej (sterowanie ruchem kolejowym),
- inżynieryjnej hydrotechnicznej,
- inżynieryjnej wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tzw. sanitarnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tzw. elektrycznej,


Specjalności te podzielone są na uprawnienia w zakresie:


- projektowania w ograniczonym zakresie,
- projektowania bez ograniczeń,
- kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
- kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Program główny składa się z 4 trybów pracy:

I. TRYB NAUKA -  tryb nauka umożliwia w bardzo prosty, szybki i efektywny sposób na przyswojenie wiedzy. W trybie tym możesz rozwiązywać testy jednokrotnego wyboru A, B, C dotyczące poszczególnych ustaw i rozporządzeń. Po wyborze specjalności program automatycznie filtruje wszystkie ustawy i rozporządzenia przypisane do wybranej specjalności. Testy można rozwiązywać wg poszczególnych ustaw i rozporządzeń lub rozwiązując wszystkie zestawy jednocześnie. Każde pytanie z bazy programu posiada podpowiedź obrazkową (rysunkową) oraz podpowiedź tekstową (przytoczenie pełnej treści aktu prawnego, którego pytanie dotyczy).

II. TRYB EGZAMIN - w trybie egzaminu, po wyborze specjalności, program umożliwia rozwiązywanie testu na egzamin pisemny zgodnie z rzeczywistą ilością pytań i rzeczywistym czasem trwania egzaminu. Każdy użytkownik programu tak, jak na prawdziwym egzaminie posiada możliwość powrotu do poprzedniego pytania i dokonać zmiany swojej odpowiedzi. Egzamin można zakończyć w każdej w chwili, a jeżeli tego się nie zrobi to egzamin zakończy się po upływie określonego czasu. Po zakończeniu każdego egzaminu i wyświetleniu wyniku istnieje możliwość przeglądu wszystkich zaznaczonych odpowiedzi (poprawnych oraz błędnych). Dzięki temu trybowi będziesz mógł wczuć się w prawdziwy egzamin i sprawdzić swoją wiedzę. Wszystkie przeprowadzone egzaminy są zapisywane w statystykach programu, więc każdy użytkownik ma możliwość obserwowania swoich postępów w nauce.

III. STATYSTYKI - opcja ta dostępna jest zarówno dla trybu NAUKA jaki EGZAMIN. Program umożliwia przegląd statystyk rozwiązanych testów w postaci wykresów słupkowych oraz w postaci procentowej, gdzie wyświetla się szczegółowy procent udzielonych poprawnych oraz błędnych odpowiedzi na konkretne pytanie. Dzięki tej opcji będziesz mógł na bieżąco śledzić swoje postępy w nauce i obserwować, na którymi zestawami lub pytaniami należy jeszcze popracować, a które znasz już doskonale.

IV. PYTAJ DO SKTUKU, PYTANIA PO KOLEI i LOSOWO - w programie została zastosowana jako jedyna na rynku funkcja „PYTAJ DO SKUTKU”, która powoduje powtórne wyświetlanie się pytań, na które udzieliło się błędnej odpowiedzi. Program powtarza pytania do momentu, aż użytkownik na wszystkie pytania w konkretnym akcie prawnym odpowie poprawnie. Funkcja ta powoduje efektywniejszą naukę i szybsze zapamiętywanie poprawnych odpowiedzi w pytaniach sprawiających problemy. Pytania można również wyswietlać po kolei lub losowo z konkretnego zestawu oraz wszystkich zsumowanych pytań.

 
 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami