Osoby nadzorujące praktykę - zmiany


W nowym projekcie Ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach (pobierz) zawodowych zamieszczona jest informacja dotycząca nowego wymogu posiadania 5-letniego doświadczenia przez osobę nadzorującą praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robot w danej specjalności. (Art. 41 ust. 4)

 

Jeżeli zmiana wejdzie w życie będzie ona większym utrudnieniem dla osób ubiegających o uprawnienia budowlane. Osoby posiadające uprawnienia budowlane, ale nie mające 5-letniego doświadczenia nie będą mogły podpisywać praktyki ani na budowie, ani w biurze projektowym. Zapobiec to ma tzw. “podpisywaniu książki przez pryzmat koleżenstwa, bądź znajomości". Ma to na celu również zwiększenia jakości kształcenia praktycznego osób ubiegających się o dokument pozwalający pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Czy zmiana jest dobra, czy zła? Dowiemy się w przyszłości jeżeli projet ustawy w ogóle wejdzie w życie. Dlatego widzimy, że w przyszłości zdobycie uprawnień budowlanych będzie trudniejsze, więc warto postarać się o ich zdobycie jeszcze przed ogłoszeniem nowych przepisów budowlanych.

 

Brzmnienie artykułu projektu ustawy:

 

„Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadając co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robot w danej specjalności.”

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami