Podsumowanie sesji JESIEŃ 2016


Wyniki XXVIII sesji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2016: 

 

Egzamin pisemny zdany pozytywnie - 3013 kandytatów - 79 % z 3790 kandydatów
Egzamin pisemny zdany negatywnie - 777 kandytatów - 21 % z 3790 kandydatów

 

Egzaminy ustne rozpoczęły się zaraz po zakończeniu egzaminu pisemnego i trwały przez około 3 tygodnie.

 

Egzamin ustny zdany pozytywnie - 2133 kandytatów - 71 % z 3013 kandydatów
Egzamin ustny zdany negatywnie - 880 kandytatów - 29 % z 3013 kandydatów

 

Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej sanitarnej.

 

Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie przyznanych uprawnień budowlanych dla poszczególnych specjalności:

 

• konstrukcyjno-budowlana – 1265
• instalacyjna sanitarna – 573
• instalacyjna elektryczna – 391
• inżynieryjna drogowa – 288
• inżynieryjna mostowa – 127
• inżynieryjna kolejowa obiekty – 80
• inżynieryjna hydrotechniczna – 45
• instalacyjna telekomunikacyjna – 29
• inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 20

 

Największą ilość decyzji o przyznaniu uprawnień budowlanych wydano w:

 

Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - około 390

Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - około 350

Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - około 250

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami