Przygotowanie do egzaminu ustnego sesja JESIEŃ 2017


Przygotowując się do przyszłego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane, który odbędzie się 17 listopada 2017 należy pamiętać o tym, że uzyskanie pozytywnego wyniku to tylko 50% sukcesu. Drugie 50% należy uzyskać podchodząc do egzaminu ustnego.


Egzamin ustny odbywa się w następnych dniach po egzaminie pisemnym. Pytania przygotowuje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB i dostosowane są do kategorii uprawnień zdających w danej izbie. Czas trwania egzaminu ustnego wynosi 25 minut. Część zdających po wylosowaniu zestawu mają 10 pytań. Z tego wynika, że średni czas na przygotowanie się do odpowiedzi wynosi około 2,5 minuty. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie komisja egzaminacyjna przydziela punkty od 0 do 5 punktów.


Najwięcej pytań na egzaminie ustnym otrzymują kandydaci, którzy ubiegają się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. W puli jest 10 pytań w proporcji 1-4-4-1:
1 - jest to pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami budowlanymi
4 - są to pytania z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej na podstawie wykonanej praktyki zawodowej
4 - są to pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych
1 - jest to pytanie polegające na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązania problemu z zakresu nadzorowania budowy.
Wynik jaki należy uzyskać, żeby zdać egzamin to 34 punkty na 50 możliwych do zdobycia.

 

Osoba starająca się o uprawnienia budowlane odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń losuje 8 pytań w proporcji 1-3-3-1. Wynik jaki należy zdobyć to minimum 27 punktów. Taki sam przypadek dotyczy osoby starającej się o uprawnienia łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Osoba starająca się o uprawnienia budowlane odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie oraz o uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza losuje 6 pytań w proporcji 1-2-2-1. Egzamin ustny uznany jest za zaliczony przy zdobyciu minimum 20 punktów na 30.

 

Idealnym narzędziem do przygotowania się do egzaminu ustnego jest TRYB EGZAMIN USTNY 2017 dostępny w programie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz na telefon. W bazie pytań znajdziesz pytania z poprzednich lat oraz pytania, które możesz wylosować na swoim egzaminie ustnym - sprawdź.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami