Składki i ubezpieczenia dla członków w 2017


W związku z początkiem nowego roku został opublikowany komunikat odnośnie składek członkowskich oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC dla członków izby. Opłatę za ubezpieczenie OC nalezy wnieść na konto Izby Krajowej łącznie ze składką.

 

Kwoty ubezpieczenia oraz składek obowiązujące na rok 2017 są następujące:

 

  • ubezpieczenie OC - 70 zł
  • składka członkowska na okręgową izbę - 29 zł / miesiąc (płatność może zostać wykonana jednorazowo za 12 miesięcy w wysokości 348 zł lub w dwóch ratach  za 6 miesięcy każda w wyskości 174 zł
  • składka członkowska na krajową izbę - 6 zł / miesiąc (płatność może zostać uregulowana jednorazowo w kwocie 72 zł za cały rok)

 

Blankiety płatnicze członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymują razem z prenumera czasopisma “Inżynier Budownictwa". Jeżeli płatność zostanie dokonana drogą elektroniczną w danych płantości muszą znaleźć się wszystkie infomracje z blankietów.

 

Termin płatności składki to co najmniej 15 dni przed zakończeniem ubiegłego roku ubezpieczenia. Ważne, aby płatności były dokonywane z kont indywidualnych. Jeżeli członek izby nie otrzymuje prenumeraty “Inżynier Budownictwa", na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępny jest serwis, który generuje i umożliwia wydrukowanie indywidualnych blankietów opłat za składke członkowską oraz ubezpieczenie OC.

 

Reasumując łączny koszt opłat wnoszonych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w roku 2017 wynosi: 490 zł.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami