Szczegółowy program - egzamin pisemny


Egzamin pisemny przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w zależności od rodzaju uprawnień posiada różny zakres, który przedstawiono poniżej:

 

 

 

Rodzaj uprawnień:

 

 Informacje o egzaminie:
1) na uprawnienia bez ograniczeń - łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi

 

90 pytań testowych:

 

63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na
ich podstawie;


18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;


9 pytań z postępowania administracyjnego.

 

– czas trwania egzaminu: 135 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: 68

 

2) na uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi

 

– 75 pytań testowych:

 

53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o
które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na
ich podstawie;


15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;


7 pytań z postępowania administracyjnego.

 

– czas trwania egzaminu: 115 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: 57

 

3) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do
projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

 

– 60 pytań testowych:

 

42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o
które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na
ich podstawie;


12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;


6 pytań z postępowania administracyjnego.

 

– czas trwania egzaminu: 90 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: 45

 

4) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

 

– 45 pytań testowych:

 

32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o
które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na
ich podstawie;


9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;


4 pytania z postępowania administracyjnego.

 

– czas trwania egzaminu: 70 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: 34

 

5) na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:

 

– 45 pytań testowych:

 

32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o
które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na
ich podstawie;


9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;


4 pytania z postępowania administracyjnego.

 

– czas trwania egzaminu: 70 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: 34

 

 

Poniżej znajduje się szczegółowy program przeprowadzania egzaminu na urprawnienia budowlane - do pobrania:

 

[pobierz] 0.2 MB szczegolowy_program_wiosna_2017

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami