Szczegółowy program - egzamin ustny


Zakres egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w zależności od rodzaju uprawnień wygląda następująco:

 

 

 

Rodzaj uprawnień:

 

Informacje:

a) uprawnienia bez ograniczeń

łącznie do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi

 

– 10 pytań:

 

1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami
prawa;


4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które
kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań
projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia
budowy

 

Wymagana liczba punktów:

34 na 50

 

b) uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania

albo kierowania
robotami budowlanymi

 

– 8 pytań:

 

1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami
prawa;


3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które
kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań
projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia
budowy

 

Wymagana liczba punktów:

27 na 40

 

c) uprawnienia w ograniczonym zakresie

łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 

– 8 pytań:

 

1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami
prawa;


3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które
kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań
projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia
budowy

 

Wymagana liczba punktów:

27 na 40 

 

d) uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania

albo
do kierowania robotami budowlanymi

 

– 6 pytań:

 

1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami
prawa;


2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które
kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań
projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia
budowy

 

Wymagana liczba punktów:

20 na 30

 

e) uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania

robotami budowlanymi
dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:

 

– 6 pytań:

 

1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami
prawa;


2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które
kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu
zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

 

Wymagana liczba punktów: 20 na 30

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami