Termin egzaminu WIOSNA 2017


 Termin najbliższego egzaminu pisemnego w sesji WIOSNA 2017:

  

Data:  19.05.2017 r.     godzina 10:00

 

Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich izbach jednocześnie.

Egzaminy ustne odbędą w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym i będą trwały około miesiąca czasu.