Uprawnienia budowlane - co to jest?


Uprawnienia budowlane - w Polsce 

 

Czy wiesz, że w Polsce uprawnienia budowlane posiada ponad 100 tysięcy osób, a 50% z nich to specjaliści w budownictwie ogólnym? Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) co roku organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane aż w 9 specjalnościach, które ze względu na wymogi Prawa Budowlanego cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Organem odpowiedzialnym za wydawanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego pełnienia funkcji projektowych i/lub budowniczych jest Samorząd Zawodowych Inżynierów Budownictwa.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wczytaj się w szczegóły!

 

Uprawnienia budowlane – historia
Krótko o długiej historii

 

Czy wiesz, że obowiązek posiadania uprawnień budowlanych w Polsce sięga już prawie 100 lat?

 

Lata 30-te

 

Cofnijmy się do 1928 roku. To właśnie wtedy Prezydent RP w rozporządzeniu „o prawie budowlanym i zabudowie osiedli” po raz pierwszy reguluje kwestię nadawania uprawnień budowlanych.
Rozporządzenie to było prawomocne, aż do 1961 roku kiedy to udało się opracować zbiór przepisów oraz uchwalić ustawę o Prawie Budowlanym.

 

Lata 70-te

 

Przenieśmy się w lata 70te XX wieku. To właśnie w 1974 roku kolejna ustawa o Prawie Budowlanym zniosła obowiązek zdawania państwowego egzaminu w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. I tak „uprawnienia budowlane” zostały zastąpione „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”.

 

Lata 90te

Stan ten trwał aż do 1994 roku, kiedy to przywrócono obowiązek zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane.

 

Uprawnienia budowlane – co to jest?

 

Uprawnienia budowlane są potwierdzeniem wiedzy, doświadczenie oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego pełnienia funkcji projektowych i/lub budowniczych.

 

Ze względu na dowolność programów studiów technicznych uczelni wyższych, minimum programowe nie zapewnia wiedzy oraz umiejętności, które pozwalałyby na prawidłowe oraz bezpieczne prowadzenie projektu i/lub budowy.

 

W związku z tym niezbędne jest zdobycie dodatkowych umiejętności oraz wiedzy, które zostaną potwierdzone przez specjalistów danej specjalizacji.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane projektowe i/lub wykonawcze, aż w 9 specjalizacjach:

 

• Budownictwo ogólne
• Budownictwo drogowe
• Budownictwo mostowe
• Budownictwo kolejowe
• Budownictwo telekomunikacyjne
• Budownictwo wyburzeniowe
• Budownictwo wodno-melioracyjne
• Instalacje sanitarne
• Instalacje elektryczne

 

Uprawnienia budowlane – czy rzeczywiście trzeba je mieć? 

 

Wciąż zastanawiasz się czy uprawnienia budowlane są Ci naprawdę potrzebne oraz czy musisz je mieć?

 

Jeśli nie planujesz samodzielnego stanowiska projektowego lub wykonawczego i wystarcza Ci praca w zespole pod nadzorem osób z uprawnieniami – certyfikat nie będzie Ci potrzebny.

 

Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie, aby lata ciężkich studiów nie zaowocowały pracą na samodzielnym stanowisku, chcesz prężnie rozwijać swoją karierę oraz nadzorować ciekawe projekty – wówczas uprawnienia budowlane będą koniecznością.

 

Dzięki uprawnieniom budowlanym:

 

- podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zarobki;
- zwiększysz swoje szanse na pracę w prestiżowej firmie przy międzynarodowych projektach;
- będziesz mógł samodzielnie prowadzić biuro projektowe i/lub wykonawcze;
- zyskasz większą elastyczność na rynku pracy.

 

Sprawdź jak dobrze znasz prawo budowlane

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami