Uprawnienia w innej specjalności niż posiadane

Rodzaj uprawnień:Egzamin pisemny:Egzamin ustny:
A) Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)

- 75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

- czas trwania egzaminu pisemnego - 115 minut

- wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 57

- 8 pytań w tym:

3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 27 na 40 możliwych

B) Do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)

- 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

- czas trwania egzaminu pisemnego - 90 minut

- wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 45

- 6 pytań:

2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

C) Do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)

- 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

- czas trwania egzaminu pisemnego - 70 minut

- wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 34

- 6 pytań:

2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

D) Do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)

- 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

- czas trwania egzaminu pisemnego - 45 minut

- wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 23

- 5 pytań:

2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 17 na 25 możliwych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami