Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany


Zgodnie z nowym projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (pobierz) ulec zmianie ma również tygodniowy wymiar godzin potrzebny do zaliczenia praktyki.

 

Przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga odbycia praktyki zawodowej, która w wymiarze tygodniowym wynosi 40 godzin, czyli pięc dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W przypadku jeżeli praktykant odbywa swoją praktykę w niepełnym wymiarze godzin, okres czasu podlega wydłużeniu, który wynika z różnicy czasu potrzebnego do pełnego zaliczenia praktyki zawodowej do wymiaru pełnego etatu na budowie lub w biurze projektowym.

 

Brzmnienie paragrafu projektu:

 

„6. Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.

 

7. Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu, o którym ust. 6 , okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu.”

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !