Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany


Zgodnie z nowym projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (pobierz) ulec zmianie ma również tygodniowy wymiar godzin potrzebny do zaliczenia praktyki.

 

Przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga odbycia praktyki zawodowej, która w wymiarze tygodniowym wynosi 40 godzin, czyli pięc dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W przypadku jeżeli praktykant odbywa swoją praktykę w niepełnym wymiarze godzin, okres czasu podlega wydłużeniu, który wynika z różnicy czasu potrzebnego do pełnego zaliczenia praktyki zawodowej do wymiaru pełnego etatu na budowie lub w biurze projektowym.

 

Brzmnienie paragrafu projektu:

 

„6. Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.

 

7. Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu, o którym ust. 6 , okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu.”

Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 10 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 11 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 12
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 13
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 14 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 15 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 16
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 17

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 18

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 19

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 39 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 40 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 41
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 42
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 43 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 44 Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 45
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 46

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 47

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wymiar godzin odbytej praktyki - zmiany zdjęcie nr 48

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami