Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne - uprawnienia architektoniczne


Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP ustaliła następującą wyskość opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin na uprawnienia architektoniczne w specjaloności architektonicznej:

 

- uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oddzielnie:

  • 850 zł z tytułu kwalifikowania
  • 850 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu
  • 500 zł za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego

- uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi łącznie:

  • 1250 zł z tytułu kwalifikowania
  • 1250 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu
  • 700 zł za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami