Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym


Według artykułu 30 Prawa Budowlanego każdy inwestor musi dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2017 roku z tego obowiązku zostały zwolnione roboty budowlane polegające na budowie:


- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, takich jak: parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2,

 

- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2,

 

- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych

 

Nałożono obowiązek zgłoszenia robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych dotyczących:


- budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,


- przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
oraz dokonania przebudowy obiektów budowlanych, których budowę należy zgłosić do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !