Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym


Według artykułu 30 Prawa Budowlanego każdy inwestor musi dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2017 roku z tego obowiązku zostały zwolnione roboty budowlane polegające na budowie:


- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, takich jak: parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2,

 

- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2,

 

- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych

 

Nałożono obowiązek zgłoszenia robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych dotyczących:


- budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,


- przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
oraz dokonania przebudowy obiektów budowlanych, których budowę należy zgłosić do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 11 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 12 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 13
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 14
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 15 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 16 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 17
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 18

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 19

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 20

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 40 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 41 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 42
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 43
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 44 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 45 Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 46
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 47

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 48

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym zdjęcie nr 49

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami