Znajdź swoją izbę

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ul. Mazowiecka 6/8 00-048 Warszawa Telefon: 22 828-31-89 Fax: 22 827-07-51 e-mail: biuro@piib.org.pl

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Odrzańska 22 50-114 Wrocław Telefon: 71 337-62-30, 71 337-62-50, 71 337-62-53 Fax: 71 337-62-40 e-mail: dos@dos.piib.org.pl

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz Telefon: 52 366-70-52, 52 366-70-54 Fax: 52 366-70-59 e-mail: kup@piib.org.pl, uprawnienia@kup.piib.org.pl

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Bursaki 19 20-150 Lublin Telefon: 81 534-78-12 Fax: 81 534-78-12 e-mail: lub@piib.org.pl

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Kazimierza Wielkiego 10 66-400 Gorzów Wielkopolski Telefon: 95 720-15-38, 95 720-66-41 Fax: 95 720-77-17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Północna 39 91-425 Łódź Telefon: 42 632-97-39 Fax: 42 630-56-39 e-mail: lodz@piib.org.pl

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. 1 Sierpnia 36 B 02-134 Warszawa Telefon: 22 868-35-81 Fax: 22 868-35-49 e-mail: maz@piib.org.pl

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Czarnowiejska 80 30-054 Kraków Telefon: 12 631-15-10 Fax: 12 632-35-59 e-mail: map@map.piib.org.pl

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Katowicka 50 45-061 Opole Telefon: 77 441-38-98, 77 441-38-95 Fax: 77 441-38-99 e-mail: opl@piib.org.pl

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Słowackiego 20 35-060 Rzeszów Telefon: 17 850-77-05, 17 850-77-06 Fax: 17 850-77-07 e-mail: pdk@pdk.piib.org.pl

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Legionowa 28 15-281 Białystok Telefon: 85 742-49-30, 85 742-49-55 Fax: 85 742-49-45 e-mail: pdl@piib.org.pl

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Świętojańska 43/44 80-840 Gdańsk Telefon: 58 324-89-77 Fax: 58 301-44-98 e-mail: pom@piib.org.pl

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Podgórna 4 40-026 Katowice Telefon: 32 255-45-52 Fax: 32 608-07-22 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Św. Leonarda 18 25-304 Kielce Telefon: 41 344-94-13 Fax: 41 344-63-82 e-mail: swk@piib.org.pl

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Plac Konsulatu Polskiego 1 10-532 Olsztyn Telefon: 89 522-29-95 Fax: 89 527-72-02 e-mail: wam@piib.org.pl

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Dworkowa 14 60-602 Poznań Telefon: 61 854-20-10 Fax: 61 854-20-11 e-mail: wkp@piib.org.pl

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Energetyków 9 70-656 Szczecin Telefon: 91 462-44-40, 91 489-84-10 Fax: 91 462-44-40 w.24 e-mail: biuro@zoiib.pl

Krajowa Rada Izby Architektów ul.. Stawki 2A 00-193 Warszawa Telefon: 22 827-85-14 Fax: 22 827-62-42 e-mail: izba@izbaarchitektow.pl

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów ul. Wróblewskiego 18 51-627 Wrocław Telefon: 71 344-33-69 Fax: 71 344-33-69 e-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów ul. Niedźwiedzia 7/1 ( I piętro) 85-103 Bydgoszcz Telefon: 52 345-56-46 e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

Lubelska Okręgowa Izba Architektów ul. Grodzka 3 20-112 Lublin Telefon: 81 534-25-98 Fax: 81 534-70-48 e-mail: lubelska@izbaarchitektow.pl

Lubuska Okręgowa Izba Architektów – biuro w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3 66-400 Gorzów Wlkp. Telefon: 95 307-07-03 e-mail: lubuska@izbaarchitektow.pl

Lubuska Okręgowa Izba Architektów – biuro w Zielonej Górze ul. Stefana Batorego 16/10 65-084 Zielona Góra Telefon: 68 475-27-20 e-mail: loiazgora@wp.pl

Łódzka Okręgowa Izba Architektów 91-420 Łódź ul. Północna 12 Telefon: 725-488-715 e-mail: lodzka.biuro@iarp.pl

Małopolska Okręgowa Izba Architektów ul. Kraszewskiego 36 30-110 Kraków Telefon: 12 427-26-47 e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów ul. A. Madalińskiego 20 lok. 3b 02-513 Warszawa Telefon: 22 856-74-21, 22 856-21-28 e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl

Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów Rynek 8 (I piętro) 35-064 Rzeszów Telefon: 17 862-28-89; 17 852-48-81; 17 853-93-51 e-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Podlaska Okręgowa Izba Architektów ul. Waszyngtona 3 15-269 Białystok Telefon: 85 744-70-48 Fax: 85 744-70-48 e-mail: podlaska@izbaarchitektow.pl

Pomorska Okręgowa Izba Architektów ul. Targ Węglowy 27 80-836 Gdańsk Telefon: 58 300 06 56 Fax: 58 305 27 20 e-mail: pomorska@iarp.pl

Opolska Okręgowa Izba Architektów ul. Krakowska 37, pok. 606 45-018 Opole Telefon: (77) 453 22 98 e-mail: opolska@izbaarchitektow.pl

Śląska Okręgowa Izba Architektów ul. 3-go Maja 11 40-096 Katowice Telefon: 32 253 01 27 Fax: 32 253 06 82 e-mail: slaska@izbaarchitektow.pl

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów ul. Silniczna 15/4 25-515 Kielce Telefon: 41 344 53 15 Fax: 41 341 58 70 e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl

Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Architektów 1 Maja 13, pok. 306 10-117 Olsztyn Telefon: 89 521 34 30, 89 521 34 31, 89 521 34 32 e-mail: wm@iarp.pl

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Stary Rynek 56 61-772 Poznań Telefon: 61 855-08-46 Fax: 61 855-08-46 e-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów ul. Jagiellońska 93/4 70-436 Szczecin Telefon: 91 434-74-64, 697 886 053 Fax: 91 434-74-64 e-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !