Administrator budynku

Administrator budynku

Do administratora budynku, oprócz obowiązku utrzymania w należytym stanie wszystkich urządzeń centralnego ogrzewania ciepłej wody, należy również obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami i zachowania warunków pracy zapewniających pełne bezpieczeństwo i higienę pracownikom zatrudnionym przy eksploatacji i konserwacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy wiedzieć, że olbrzymia większość wypadków przy obsłudze urządzeń ogrzewczych spowodowana jest:
a) lekceważeniem lub nieznajomością przepisów obsługi lub bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) niewłaściwym, niezgodnym z obowiązującymi normami, wykonaniem instalacji, bądź też samego budynku kotłowni lub niedbałą konserwacją tych urządzeń;
c) niedostatecznym lub niewłaściwym zaopatrzeniem obsługi w sprzęt, narzędzia i ubrania ochronne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Lekceważenie lub nieznajomość przepisów spotyka się tam, gdzie obsługa urządzeń ogrzewczych, a w szczególności samej kotłowni, nie ma odpowiednich kwalifikacji. Przy angażowaniu do pracy, szczególnie przy angażowaniu palacza centralnego ogrzewania, należy zwracać uwagę, aby kandydat na to stanowisko posiadał odpowiednie przeszkolenie teoretyczne i praktyczne. Dla już pracujących palaczy, w razie stwierdzenia braku odpowiednich kwalifikacji, należy urządzić specjalne przeszkolenie (uprawnienia budowlane).

Palaczy takich należy zapoznać z ogólnymi zasadami działania urządzeń ogrzewczych, ogólnymi przepisami obsługi oraz szczegółową instrukcją obsługi urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, do których palacz został przydzielony.

Obowiązki administratora

Niezgodne z normami i niewłaściwe wykonanie instalacji lub nieżbała konserwacja urządzeń ogrzewczych często również jest przyczyną arielu nieszczęśliwych wypadków, jaki ulegają pracownicy zatrudnieni przy obsłudze urządzeń centralnego ogrzewania (program egzamin ustny).

Oprócz ogólnych wyżej podanych zasad, dotyczących konserwacji i obsługi urządzeń ogrzewczych, sposób konserwacji każdej instalacji zależy również od jej charakterystycznych cech i właściwości. Do obowiązków administratora należy dopilnowanie, aby w kotłowni na widocznym miejscu były wywieszone przepisy lub instrukcja obowiązująca przy obsłudze danej kotłowni (opinie o programie).

Dla łatwiejszej orientacji palacza pożądane jest, aby zawory zamykające dopływ wody były ponumerowane lub wyposażone w tabliczki, określające ich przeznaczenie; specjalną uwagę należy zwrócić czy w kotłowni są zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane przewody wentylacyjne i czy te przewody działają prawidłowo.

lub złe działanie wentylacji kotłowni, przy słabym ciągu przewodu kominowego, jest często powodem zaczadzenia obsługi, wskutek występowania w powietrzu dwutlenku węgla (CO2) lub tlenku węgla CO), tzw. czadu, zbierającego się jako gaz ciężki przy posadzce kotłowni (segregator aktów prawnych).

Pamiętać również należy, że jeśli kotły nie mają sztucznego podmuchu, instalowanie w kotłowni (co się często zdarza) mechanicznych wentylatorów wyciągowych (np. w oknach) jest zabronione.

Ponieważ przeciągi w kotłowni są również szkodliwe dla zdrowia obsługi, należy pamiętać, że otwór nawiewny (doprowadzający do kotłowni powietrze zewnętrzne) nie powinien być usytuowany naprzeciwko stanowiska palacza.

Przy urządzeniach elektrycznych kotłowni należy pamiętać o zabezpieczeniach ochronnych przy pasach przekładniowych, siatce ochronnej na otworach ssawnych wentylatorów oraz o uziemieniu korpusów silników elektrycznych.

Zaopatrzenie obsługi pracującej w kotłowni w odpowiednie narzędzia jest sprawą bardzo ważną; odpowiednie narzędzia do obsługi kotłów zwiększają wydajność pracy i bezpieczeństwo tej pracy (promocja 3 w 1).

Ubrania ochronne, rękawice i okulary ochronne - to zasadnicze wyposażenie palacza, umożliwiające należyte, bezpieczne i higieniczne pełnienie przez niego swych obowiązków.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !