Aktualności

19.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

Uprawnienia sanitarne pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów w zakresie instalacji i sieci wentylacyjnych, instalacji i sieci cieplnych,…

18.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych, a także na kierowanie robotami budowlanymi, gdy wykonywane są sieci trakcyjne, elektryczne,…

17.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Uprawnienia budowlane drogowe umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi, które dotyczą obiektów: drogi z punktu widzenia przepisów o…

15.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ

Uprawnienia mostowe pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w zakresie kolejowych i drogowych obiektów, do których zalicza się wiadukt,…

10.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KOLEJOWEJ

Uprawnienia kolejowe są wymagane, jeżeli celem jest projektowanie obiektów budowlanych/ kierowanie robotami budowlanymi, które dotyczą infrastruktury kolejowej: linii, stacji i…

08.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ

Posiadanie uprawnień hydrotechnicznych pozwala na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów budowlanych, których zakres obejmuje morskie budowle hydrotechniczne, a także…

06.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Uprawnienia telekomunikacyjne pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w ramach telekomunikacji bezprzewodowej i towarzyszącej jej infrastruktury oraz telekomunikacji przewodowej…

05.01.2023
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej są jednolite i nie mają dodatkowych podziałów związanych z ograniczeniami zakresu lub podspecjalnościami. Osoby posiadające…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami