Aktualności

18.01.2023

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych, a także na kierowanie robotami budowlanymi, gdy wykonywane są sieci trakcyjne, elektryczne, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, elektryczne oraz kolejowe.

Uprawnienia elektryczne stanowią uprawnienia budowlane w dziedzinie instalacyjnej, obejmującej zakres instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, elektrycznych, a także sieci. Posiadanie ich jest konieczne, aby realizować samodzielne funkcje techniczne w ramach sprawowania roli kierownika robót elektrycznych czy tworzenia projektów oraz instalacji, pełniąc funkcję projektanta. Uprawnienia te musi również posiadać inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych i elektrycznych.

Uprawnienia budowlane elektryczne nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) pod warunkiem sprostania określonym wymogom.

Typy i zakresNieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają zarówno na projektowanie obiektu budowlanego, jak też kierowanie robotami budowlanymi, które wiążą się z niniejszymi obiektami:

• sieci elektryczne
• sieci trakcyjne metra
• instalacje i urządzenia elektroenergetyczne oraz elektryczne
• kolejowe, tramwajowe i trolejbusowe sieci trakcyjne
• urządzenia i instalacje techniczne zasilania (sieć trakcyjna kolejowa, tramwajowa, trolejbusowa, metra, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).

Uprawnienia budowlane elektryczne, gdzie zakres jest ograniczony – należy się o nie postarać, by projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych – włączając w to przyłącza, których napięcie wynosi do 1 kV – w obiektach budowlanych o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3.

Warunki uzyskaniaAby otrzymać nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne w ramach projektowania, wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z niniejszych kierunków:

• inżynieria elektryczna
• elektrotechnika
• elektroenergetyka.

Ponadto należy odbyć roczną praktykę, pełniąc funkcję sporządzania projektów, a także roczną praktykę zawodową na terenie budowy.
Uzyskanie nieograniczonych uprawnień elektrycznych wykonawczych jest możliwe po ukończeniu studiów drugiego stopnia na jednym z poniższych kierunków:

• inżynieria elektryczna
• elektrotechnika
• elektroenergetyka.

Dodatkowo należy odbyć półtoraroczną praktykę na budowie.
Alternatywę stanowi ukończenie studiów pierwszego stopnia na jednym z powyższych kierunków i wówczas wymagana jest praktyka budowlana na terenie budowy w wymiarze trzech lat.

Uprawnienia elektryczne po ukończeniu technikumDzięki aktualnym przepisom możliwe jest pozyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych wykonawczych (zakres ograniczony). Warunek stanowi posiadanie tytułu zawodowego:

• technik transportu szynowego
• technik elektryk
• technik elektroenergetyk
• technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych.

Konieczne jest wówczas także odbycie czteroletniej praktyki zawodowej na terenie budowy.

Jak je zdobyć?Za wydawanie uprawnień budowlanych – specjalność elektryczna – odpowiedzialne są organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem wymaganego wykształcenia i odbyciem praktyki zawodowej należy przejść przez proces kwalifikacyjny oraz egzamin na uprawnienia budowlane. Ten ostatni organizowany jest w sesji wiosennej i jesiennej – dwa razy w roku. Odbywa się w poszczególnych miastach, natomiast organizatorami są komisje kwalifikacyjne PIIB.
Egzamin zawiera część testową, gdzie weryfikowana jest znajomość przepisów, a także ustną, podczas trwania której – poza wiedzą prawną – oczekuje się od kandydatów również praktycznej wiedzy technicznej. Zaleca się korzystanie z programu do nauki w celu efektywnego przygotowania się do części testowej egzaminu.

Opłaty i kosztyOtrzymanie uprawnień budowlanych w dziedzinie elektrycznej poprzedzają niemałe opłaty. Zależnie od typu uprawnień koszty procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego kształtują się na poziomie od 1600 do 2200 zł.
Ponadto pełnienie samodzielnej funkcji technicznej jako kierownik, projektant lub inspektor do spraw obiektów i sieci elektroenergetycznych związane jest z coroczną opłatą, która wynosi niemalże 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień elektrycznych?Posiadanie uprawnień elektrycznych może owocować pozyskaniem pracy na posadzie związanej z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych, takich jak: kreowanie projektów obiektów, urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz energetycznych, co stanowi zadanie projektanta; kierowanie robotami, gdy budowane są sieci lub obiekty elektroenergetyczne – rola kierownika robót bądź budowy; nadzór nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru inwestorskiego.
Jednostki i organy administracji rządowej także są zobowiązane do tego, by posiadać uprawnienia budowlane elektryczne – niezbędne też w przypadku pracy u dostawców oraz regulatorów sieci elektrycznych.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- energetyki
- elektroniki
- elektroniki i telekomunikacji
- transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
- elektrycznego transportu szynowego
- miernictwa elektrycznego programowania sterowników
- automatyki i robotyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- energetyki
- elektroniki
- elektroniki i telekomunikacji
- transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
- elektrycznego transportu szynowego
- miernictwa elektrycznego programowania sterowników
- automatyki i robotyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- elektrotechniki
- inżynierii elektrycznej
- elektroenergetyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- energetyki
- elektroniki
- elektroniki i telekomunikacji
- transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
- elektrycznego transportu szynowego
- miernictwa elektrycznego programowania sterowników
- automatyki i robotyki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika lub mistrza
- technik elektryk
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
- elektryk

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

27.12.2023
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję WIOSNA 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami