Aktualności

Wymagane_wykształcenie_uprawnienia_budowlane
29.11.2023

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Jakie należy mieć wykształcenie, aby starać się o uprawnienia budowlane? Poniżej przedstawione zostaną zasady weryfikacji oraz kwalifikacji wykształcenia, jak również dokumenty poświadczające jego zdobycie. Jakie wymogi skierowane są w stronę kandydatów z wykształceniem uzyskanym za granicą, jeżeli chcą ubiegać się o otrzymanie polskich uprawnień?


Warunkiem uzyskania uprawnień jest posiadanie wymaganego wykształcenia, zgodnego ze specjalnością, o jaką stara się kandydat. Aktualnie dopuszcza się nie tylko osoby z wykształceniem wyższym – także kandydaci ze średnim technicznym mają szansę na otrzymanie uprawnień.

Natomiast w niektórych wypadkach nawet zawodowe okaże się wystarczające. Naturalnie ukończenie studiów wyższych zapewnia najszersze perspektywy w tym zakresie.

Okręgowe komisje kwalifikacyjne IARP lub PIIB odpowiedzialne są za weryfikację wykształcenia u kandydatów stosownie do złożonych przez nich dokumentów w trakcie procesu kwalifikacyjnego.

Dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenieWykształcenie, którego oczekuje się od osób starających się o uprawnienia budowlane w konkretnej specjalności, poświadcza każdy spośród poniższych dokumentów:

• zaświadczenie o przebiegu studiów bądź suplement do dyplomu
• odpis dyplomu ukończenia studiów tudzież dokumentu, który poświadcza uzyskanie tytułu zawodowego mistrza/technika
• odpis dyplomu zawodowego / dyplomu poświadczającego kwalifikacje zawodowe, gdzie kandydat uczony był na szczeblu technika
• zaświadczenie z uczelni, które stanowi dowód na to, iż ukończone studia przeprowadzono zgodnie z umową, jaką zawarto z izbą – w sytuacji ukończenia studiów zrealizowanych w oparciu o umowę, o której traktuje art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Weryfikacja wykształceniaWykształcenie wyższe

Jeśli kandydat posiada wykształcenie wyższe, komisja weryfikuje, czy zakres ukończonego kierunku studiów odpowiada kierunkowi pokrewnemu bądź odpowiedniemu dla określonej specjalności uprawnień, o czym traktuje załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Kierunek pokrewny stanowi kierunek, na którym przedmioty w mniejszym stopniu wiążą się z zakresem określonej specjalności uprawnień, niemniej wymaga się pewnej zgodności. Takie kierunki zazwyczaj pozwalają na staranie się o uprawnienia projektowe lub wykonawcze z ograniczeniami, w przypadku których nie oczekuje się rozległej wiedzy teoretycznej.
W wypadku kierunku odpowiedniego zakres przedmiotów jest szczególnie dostosowany do zakresu konkretnej specjalności uprawnień budowlanych. Zazwyczaj stanowi kierunek pierwszego wyboru dla nieograniczonych uprawnień projektowych, ponieważ wówczas wiedza zawodowa teoretyczna jest najbardziej rozległa.

Zakres studiów a jego zgodność

Ustalono, iż zakres kierunku studiów odpowiada kierunkowi odpowiedniemu/pokrewnemu dla określonej specjalności uprawnień, kiedy:

• zaświadczenie o przebiegu studiów/suplement do dyplomu wskazuje na to, iż przynajmniej jedna trzecia programu studiów, opisanego w punktach ECTS (ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), uwzględniała zajęcia, jakie rozwijały umiejętności i ubogacały wiedzę w zakresie kierunku studiów lub
• nazwa kierunku, jaki ukończył kandydat, jest zgodna z treścią zał. 2 rozporządzenia, w którym znajduje się zakres kierunku studiów.

Wiedza i umiejętności

Należy nadmienić, że w przypadku niektórych kierunków, wyszczególnionych w zał. nr 2 do rozporządzenia, Ustawodawca uwzględnił zapis:

… kierunek umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie …

Innymi słowy uznanie tegoż kierunku za pokrewny bądź odpowiedni w praktyce możliwe będzie w następujących okolicznościach:

• jeśli informacje zamieszczone w zaświadczeniu o przebiegu studiów bądź w suplemencie do dyplomu wykazują, iż w programie studiów zawarto zajęcia w tym zakresie lub
• jeżeli zakres kształcenia / nazwa specjalności, opisane w obrębie kierunku studiów, zgodne są z zakresem umiejętności oraz wiedzy dla konkretnej specjalności uprawnień budowlanych.

Jeśli nazwa posiadanej specjalności w zakresie określonego kierunku odpowiada określonej specjalności uprawnień, wówczas sytuacja jest klarowna i należy spodziewać się akceptacji owego wykształcenia ze strony komisji. Jednakże w innych wypadkach komisje kwalifikacyjne, odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków, będą analizować sprawę indywidualnie, gdyż ustawodawca nie ustalił jednoznacznie, w jakim stopniu program studiów powinien być zgodny. Przykładowo, czy w programie musi znaleźć się kilka zgodnych przedmiotów, czy wystarczający okaże się jeden. W związku z tym może zaistnieć sytuacja, w której spośród dwóch osób z jednakowym wykształceniem jedna zostanie zakwalifikowana, a druga odrzucona, ponieważ wnioski tych kandydatów rozpatrywać będą dwie różne komisje.

Wykształcenie średnie

Jeżeli kandydat posiada wykształcenie średnie, zadaniem komisji jest zweryfikowanie zgodności kwalifikacji zawodowych / tytułu zawodowego mistrza lub technika, uzyskanych w celu wykonywania zawodu wyuczonego na szczeblu technika, z wykazem zawodów powiązanych z budownictwem, przedstawionym w zał. nr 3 do rozporządzenia. Jeśli wymóg ten również zostanie spełniony, wykształcenie kandydata będzie rozpatrzone pozytywnie w ramach określonej specjalności i typu uprawnień.

Weryfikowanie indywidualnych przypadkówJeśli wykształcenie, jakie posiada kandydat, powiązane jest z daną specjalnością uprawnień budowlanych, lecz nie spełnia wymagań, które zawarto w załączniku nr 2 lub 3 do rozporządzenia, nie jest to równoznaczne z tym, że automatycznie traci on możliwość zdobycia uprawnień. W odniesieniu do par. 4 ust. 6 osoby, które zdobyły wykształcenie przed datą: 25 wrzesień 2014 rok, mają szansę na przystąpienie do egzaminów. Ich kandydatury rozpatrywane są indywidualnie, decyzją komisji kwalifikacyjnej. Należy jednak zauważyć, że wówczas konieczne jest podjęcie ryzyka, które wiąże się z poniesieniem kosztów postępowania kwalifikacyjnego.

Wykształcenie uzyskane za granicąWykształcenie uzyskane za granicą Polski może zostać zaakceptowane:
• w sposób bezpośredni – pod warunkiem, że kierunek studiów jest zgodny z kierunkami pokrewnymi lub odpowiednimi, wyszczególnionymi w załączniku 2 do rozporządzenia
• w sposób pośredni na zasadzie decyzji podjętej przez okręgową komisję kwalifikacyjną, gdzie sytuacja każdego kandydata rozpatrywana jest indywidualnie.Sprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 10
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 11
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 17 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 18 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 19
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 20
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 21 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 22 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 23
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 24

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 25

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 26

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 33 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 34 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 35
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 36
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 37 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 38 EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 39
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 40

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 41

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE zdjęcie nr 42

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami