Blog

Białoskórnictwo zdjęcie nr 10
22.06.2018

Badania geotechnicze oraz ich zakres

W artykule znajdziesz:

Badania geotechnicze oraz ich zakres

 

Białoskórnictwo zdjęcie nr 11
Badania geotechnicze oraz ich zakres

Badania geotechnicze oraz ich zakres zależą przede wszystkim od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zalicza się dany obiekt budowlany (segregator aktów prawnych). W przypadku obiektów należących do pierwszej kategorii geotechnicznej badania często są ograniczone do sondowań, wierceń, a także do określenia rodzaju gruntu za pomocą analizy makroskopowej. Za pomocą lokalnych zależności korelacyjnych można określić wartości parametrów geotechnicznych. W przypadku obiektów kategorii drugiej i trzeciej zakres badań uzależniony jest od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz od charakteru i specyfiki obiektu budowlanego i planowanych robót geotechnicznych.
Badania powinny w tym wypadku uwzględniać nie tylko rodzaj gruntów ale również mechaniczne i fizyczne parametry gruntu, do których zalicza się spójność, kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł odkształcenia i ściśliwości, które uzyskiwane są za pomocą poniższych metod:
• badania sondą krzyżakową,
• sondowania dynamiczne i statyczne,
• badania próbnych obciążeń gruntu,
• badania dylatometryczne i presjometryczne (promocja 3 w 1).
Ponadto w zależności od potrzeb fizykochemicznych wykonuje się również badania właściwości wód gruntowych. W przypadku obiektów kategorii trzeciej zakres badań jest dodatkowo uzupełniany za pomocą badań koniecznych do wykonania numerycznych i analitycznych obliczeń dla danego modelu geotechnicznego podłoża.
Dla budowli ziemnych oraz składowisk odpadów, które zaliczane są do 2 i 3 kategorii technicznej należy dodatkowo wykonać badania:
• materiałów wykorzystywanych do uszczelnień,
• zagęszczalności gruntów stosowanych do budowy i podłoża gruntowego,
• hydraulicznej przepuszczalności gruntów wykonane w laboratorium i w terenie,
• materiałów wykorzystywanych do konstrukcji drenażowych.
W przypadku, gdy konieczne jest wzmocnienie obiektów z drugiej i trzeciej kategorii zakres badań należy uzupełnić o badania materiałów wykorzystywanych do wzmocnienia gruntów oraz efektów wzmocnienia gruntów (uprawnienia budowlane).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Białoskórnictwo zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Białoskórnictwo zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Białoskórnictwo zdjęcie nr 16 Białoskórnictwo zdjęcie nr 17 Białoskórnictwo zdjęcie nr 18
Białoskórnictwo zdjęcie nr 19
Białoskórnictwo zdjęcie nr 20 Białoskórnictwo zdjęcie nr 21 Białoskórnictwo zdjęcie nr 22
Białoskórnictwo zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Białoskórnictwo zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Białoskórnictwo zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Białoskórnictwo zdjęcie nr 32 Białoskórnictwo zdjęcie nr 33 Białoskórnictwo zdjęcie nr 34
Białoskórnictwo zdjęcie nr 35
Białoskórnictwo zdjęcie nr 36 Białoskórnictwo zdjęcie nr 37 Białoskórnictwo zdjęcie nr 38
Białoskórnictwo zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Białoskórnictwo zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Białoskórnictwo zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami