Blog

22.06.2018

Badania geotechnicze oraz ich zakres

Badania geotechnicze oraz ich zakres

 

Badania geotechnicze oraz ich zakres

Badania geotechnicze oraz ich zakres zależą przede wszystkim od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zalicza się dany obiekt budowlany (segregator aktów prawnych). W przypadku obiektów należących do pierwszej kategorii geotechnicznej badania często są ograniczone do sondowań, wierceń, a także do określenia rodzaju gruntu za pomocą analizy makroskopowej. Za pomocą lokalnych zależności korelacyjnych można określić wartości parametrów geotechnicznych. W przypadku obiektów kategorii drugiej i trzeciej zakres badań uzależniony jest od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz od charakteru i specyfiki obiektu budowlanego i planowanych robót geotechnicznych.
Badania powinny w tym wypadku uwzględniać nie tylko rodzaj gruntów ale również mechaniczne i fizyczne parametry gruntu, do których zalicza się spójność, kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł odkształcenia i ściśliwości, które uzyskiwane są za pomocą poniższych metod:
• badania sondą krzyżakową,
• sondowania dynamiczne i statyczne,
• badania próbnych obciążeń gruntu,
• badania dylatometryczne i presjometryczne (promocja 3 w 1).
Ponadto w zależności od potrzeb fizykochemicznych wykonuje się również badania właściwości wód gruntowych. W przypadku obiektów kategorii trzeciej zakres badań jest dodatkowo uzupełniany za pomocą badań koniecznych do wykonania numerycznych i analitycznych obliczeń dla danego modelu geotechnicznego podłoża.
Dla budowli ziemnych oraz składowisk odpadów, które zaliczane są do 2 i 3 kategorii technicznej należy dodatkowo wykonać badania:
• materiałów wykorzystywanych do uszczelnień,
• zagęszczalności gruntów stosowanych do budowy i podłoża gruntowego,
• hydraulicznej przepuszczalności gruntów wykonane w laboratorium i w terenie,
• materiałów wykorzystywanych do konstrukcji drenażowych.
W przypadku, gdy konieczne jest wzmocnienie obiektów z drugiej i trzeciej kategorii zakres badań należy uzupełnić o badania materiałów wykorzystywanych do wzmocnienia gruntów oraz efektów wzmocnienia gruntów (uprawnienia budowlane).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami