Blog

13.07.2020

Betony na kruszywie wapiennym

Betony na kruszywie wapiennym

Betony na kruszywie wapiennym

Betony na kruszywie wapiennym wykazują niską sorpcję (ok. 4%) zaobserwowane kapilarne podciąganie wody wynosi ok. 8 mm w ciągu 6 godz (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przegrody z betonu jamistego na kruszywie wapiennym zaraz po wykonaniu mają wilgotność ok. 15% i po roku wysychania osiągają wilgotność ustabilizowaną wynoszącą ok. 6% masy.

Różnorodność żużla paleniskowego powoduje otrzymanie przegród o różnych własnościach cieplno-wilgotnościowych. Maksymalne zawilgocenie sorpcyjne waha się w granicach 8-M6%, a kapilarne podciąganie wody - 8 mm w ciągu 6 godzin. Przegrody z żużlobetonów jamistych przy zastosowaniu żużla paleniskowego o masie objętościowej betonu 1600 kg/m3 i więcej wysychają po 1-2 latach i wykazują zaraz po wykonaniu wilgotność ok. 20%, a po 2 latach - 15-16% i dopiero po 5-b6 latach osiągają wilgotność ustabilizowaną 6-8% masy. W budynkach inwentarskich wysychanie trwa znacznie dłużej. Rozmieszczenie wilgoci w ścianach z betonów jamistych jest mniej więcej równomierne, natomiast w betonach o strukturze zwartej wilgotność wewnątrz przegrody jest większa niż przy powierzchniach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przegrody betonowe z żużla wielkopiecowego wykazują małe zawilgocenie sorpcyjne (4%), a ich wilgotność ustabilizowana jest niższa od 4%. Proces wysychania tych przegród podobny jest do wysychania przegród na kruszywie 60 z żużla paleniskowego. Przegrody z betonu keramzytowego, wg danych radzieckich, zaraz po wykonaniu mają wilgotność 10-i-20%, wilgotność zaś ustabilizowana ustala się w granicach 5-8% masy. Wysychanie przegród przebiega podobnie jak w innych betonach - z betonu jamistego szybciej, z betonów zwartych dłużej. Wilgoć w ścianach z obu rodzajach betonów rozkłada się w przekroju nierównomiernie - wewnątrz przegrody jest większa niż w pobliżu powierzchni.

Przegrody z betonów z wypełniaczami organicznymi charakteryzują się dużą sorpcją, na którą wpływa sposób mineralizacji wypełniacza. Sorpcja ta wynosi 15-27%, a wilgotność ustabilizowana stanowi 10% masy (uprawnienia budowlane).

Nowoczesne przegrody

Nowoczesne przegrody ze strużko- lub trocinobetonu mają dużą wilgotność początkową, która po roku osiąga wartość wilgotności ustabilizowanej. Dzięki dużej zdolności akumulowania wlgoci zawartej w powietrzu materiały te wpływają dodatnio na warunki zdrowotne w pomieszczeniach.
Betony komórkowe cechuje powolne wysychanie i mała podatność na zmiany wilgotnościowe wywołane klimatem zewnętrznym.

Dzięki małemu podciąganiu kapilarnemu wody przez te betony woda spływająca po ich ścianach nie wnika głębiej. Struktura takich betonów powoduje, że przy powierzchni przegród wilgotność jest niska, a w środku jest znacznie większa wskutek pierwotnego zawilgocenia przy produkcji lub kondensacji pary wodnej. Wilgotność ustabilizowana zależna jest od rodzaju betonu komórkowego, rodzaju przegrody (z drobnych bloczków czy z dużych bloków) i sposobu użytkowania (program egzamin ustny).
Najmniejszą wilgotność ustabilizowaną obserwuje się w elementach auto-klawizowanych z piano- i gazobetonów cementowych. Piano- i gazobetony nie- autoklawizowane produkowane z pyłów dymnicowych wykazują największe zawilgocenie (opinie o programie).

Przegrody z małych bloczków, z powodu stosunkowo dużej liczby spoin w porównaniu z dużymi blokami, wykazują gorsze własności cieplno-wiigot- nościowe. Zawilgocenie betonów autoklawizowanych wpływa znacznie nti wartość współczynników przewodności cieplnej. Przegrody z betonu o wilgotności 20% mają współczynnik przewodności 2 razy większy niż z betonu w stanie całkowicie suchym (segregator aktów prawnych).
Maksymalne zawilgocenie sorpcyjne gazobetonu cementowego wynosi: marki 07 - 8,6″ o, marki 05 - 12%, marki 035 - 14%. Gazobetony na popiołach lotnych wykazują wyższą wartość sorpcji.
Podciąganie kapilarne wody osiąga wysokość 3-P4 cm w ciągu 6 godz.

W przegrodach z gazobetonów cementowych ustabilizowana wilgotność w normalnych warunkach użytkowania ustala się w granicach 6-8% masy.
Niebezpieczne jest projektowanie przegród warstwowych z izolacją termiczną zamkniętą między dwiema warstwami z betonu ciężkiego. Ten rodzaj konstrukcji utrudnia wysychanie gazobetonu, a sytuacja pogarsza się, jeżeli powstaje możliwość kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami