Błędy w budowie ścian

Mostki termiczne, krzywe ściany, pęknięcia i rysy w murze, a nawet zawalenie się ścian – oto skutki błędów, które mogą zostać popełnione podczas wznoszenia ścian budynku. Budując ściany domu należy pamiętać o tym, by unikać najczęstszych błędów (program na komputer). Jednym z najczęstszych błędów związanych z budową ścian domu jest złe wyprowadzenie pionów i poziomu. Skutkiem tego mogą być nie tylko krzywe ściany, ale także zawalenie się budynku. Tego błędu można uniknąć pamiętając o ułożeniu pierwszej warstwy na zaprawie cementowej (program na telefon). Grubość zaprawy wynosi 1-3cm i jest uzależniona od różnicy poziomów górnych powierzchni ścian fundamentowych. Dzięki zaprawie różnice te można zniwelować. Wznoszenie ścian należy rozpocząć od wymurowania narożników (program na egzamin ustny).

Ściany działowe oraz ściany poprzeczne

Błędy w budowie ścian

Bardzo częstym błędem jest również nietrzymanie wątku. Nietrzymanie wątku i złe wyprowadzenie poziomu może spowodować zawalenie ściany. Można temu zapobiec stosując układanie elementów murowych na mijankę, czyli z przesunięciem pionowej spoiny o przynajmniej 5-6cm. Przesunięcie należy rozpocząć od bloczków pomocniczych lub połówek w narożnikach (promocja 3 w 1). W przypadku ścian budowanych z cegły należy stosować wiązania, które polegają na różnym układaniu cegieł w warstwach. Ściany działowe oraz ściany poprzeczne trzeba łączyć za pomocą systemów łącznikowych stalowych lub za pomocą przewiązywania elementów murowych. Kolejnym częstym błędem jest stosowanie złej zaprawy w ścianach jednowarstwowych. Powoduje to powstanie mostków termicznych i znaczące zmniejszenie parametrów izolacyjnych ściany (segregator). Można tego uniknąć łącząc ściany z gładkich materiałów budowlanych cienkimi spoinami piankowymi lub klejowymi. W przypadku pustaków z keramzytobetonu lub ceramiki nierówności powierzchni można zniwelować za pomocą zaprawy termoizolacyjnej. Mostki termiczne mogą powstać także w wyniku kładzenia nierównych spoin. Spoiny pionowe nie mogą być grubsze niż 15mm i cieńsze niż 5mm. Zaprawa powinna być ułożona na całej wysokości i zajmować przynajmniej 0,4 szerokości spoiny. Dużym błędem jest również brak zbrojenia w strefach podokiennych (opinie). Może to powodować pojawienie się rys i pęknięć w ścianach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami