Blog

Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 10
09.01.2020

Budynki z prefabrykatów wielokanałowych

W artykule znajdziesz:

Budynki z prefabrykatów wielokanałowych

Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 11
Budynki z prefabrykatów wielokanałowych

Budynki z prefabrykatów wielokanałowych projektowane są z reguły w poprzecznym układzie konstrukcyjnym (uprawnienia budowlane). Ściany zewnętrzne najczęściej murowane są z bloczków gazobetonowych na wylewanym żelbetowym wieńcu. Ostatnio jednak podjęto próby zastosowania w tych budynkach ścian zewnętrznych samonośnych z wielkowymiarowych elementów gazobetonowych (program na telefon).

Podjęto również produkcję wielokanałowych elementów ściennych o większych szerokościach (240 i 270 cm) celem zmniejszenia liczby spoin i w konsekwencji eliminacji tradycyjnego tynkowania ścian (system „Warszawa” i system „N”, których projektantem jest K. Nowakowski).
Doświadczenia budownictwa wielkoblokowego stały się podstawą rozwoju systemów wielkopłytowych, których zasadniczą tendencję stanowiło podniesienie stopnia wykończenia budynku w chwili montażu (program na komputer).
Cel ten został osiągnięty w głównej mierze przez:
— powiększenie szerokości prefabrykatów tak, aby złącza wypadały w narożach ścian i stropów (program egzamin ustny),
— nadanie prefabrykatom wykończonych powierzchni widocznych nie wymagających prac tynkowych i innych prac tradycyjnych (np. układanie warstw wyrównawczych na stropach),
— rozwiązanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w sposób uprzemysłowiony (pozwalający na ich mechanizację i na wykonanie w dużym procencie w bazach zaplecza przedsiębiorstw wykonawczych) (opinie o programie).

Konstrukcje wielkopłytowe

W rozwoju konstrukcji wielkopłytowych, zarówno jeśli chodzi o koncepcję układów konstrukcyjnych, jak również metody prefabrykacji, dużą rolę odegrały firmy francuskie i skandynawskie. Francuska firma R. Camus, realizująca budynki wielkopłytowe już od 1948 r., pierwsza wprowadziła stalowe agregaty bateryjne (por. rozdz. 9) do produkcji płyt ściennych i stropowych z betonu zwykłego, obniżając wydatnie pracochłonność ich produkcji (segregator aktów prawnych).

Również francuska firma E. Coignet (rys. 5-9), o bardzo starych tradycjach wykonywania konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych, rozwiązała technologię przyspieszonego dojrzewania betonu drogą nagrzewania, oraz produkcji prefabrykatów z betonu zwykłego o minimalnych tolerancjach wymiarowych (odchyłki w granicach 2 mm) pozwalających na montaż prefabrykatów na styk (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 16 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 17 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 18
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 19
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 20 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 21 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 22
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 32 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 33 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 34
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 35
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 36 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 37 Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 38
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami