Budynki z prefabrykatów wielokanałowych

Budynki z prefabrykatów wielokanałowych

Budynki z prefabrykatów wielokanałowych projektowane są z reguły w poprzecznym układzie konstrukcyjnym (uprawnienia budowlane). Ściany zewnętrzne najczęściej murowane są z bloczków gazobetonowych na wylewanym żelbetowym wieńcu. Ostatnio jednak podjęto próby zastosowania w tych budynkach ścian zewnętrznych samonośnych z wielkowymiarowych elementów gazobetonowych (program na telefon).

Podjęto również produkcję wielokanałowych elementów ściennych o większych szerokościach (240 i 270 cm) celem zmniejszenia liczby spoin i w konsekwencji eliminacji tradycyjnego tynkowania ścian (system „Warszawa” i system „N”, których projektantem jest K. Nowakowski).
Doświadczenia budownictwa wielkoblokowego stały się podstawą rozwoju systemów wielkopłytowych, których zasadniczą tendencję stanowiło podniesienie stopnia wykończenia budynku w chwili montażu (program na komputer).
Cel ten został osiągnięty w głównej mierze przez:
— powiększenie szerokości prefabrykatów tak, aby złącza wypadały w narożach ścian i stropów (program egzamin ustny),
— nadanie prefabrykatom wykończonych powierzchni widocznych nie wymagających prac tynkowych i innych prac tradycyjnych (np. układanie warstw wyrównawczych na stropach),
— rozwiązanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w sposób uprzemysłowiony (pozwalający na ich mechanizację i na wykonanie w dużym procencie w bazach zaplecza przedsiębiorstw wykonawczych) (opinie o programie).

Konstrukcje wielkopłytowe

W rozwoju konstrukcji wielkopłytowych, zarówno jeśli chodzi o koncepcję układów konstrukcyjnych, jak również metody prefabrykacji, dużą rolę odegrały firmy francuskie i skandynawskie. Francuska firma R. Camus, realizująca budynki wielkopłytowe już od 1948 r., pierwsza wprowadziła stalowe agregaty bateryjne (por. rozdz. 9) do produkcji płyt ściennych i stropowych z betonu zwykłego, obniżając wydatnie pracochłonność ich produkcji (segregator aktów prawnych).

Również francuska firma E. Coignet (rys. 5-9), o bardzo starych tradycjach wykonywania konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych, rozwiązała technologię przyspieszonego dojrzewania betonu drogą nagrzewania, oraz produkcji prefabrykatów z betonu zwykłego o minimalnych tolerancjach wymiarowych (odchyłki w granicach 2 mm) pozwalających na montaż prefabrykatów na styk (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami