Cementy szybkosprawne

Cementy szybkosprawne

Ostatnio zostały wprowadzone na rynek budowlany cementy szybkosprawne marki 400 i 500 (program uprawnienia budowlane na komputer). Cementy te wynalazku prof. J. Grzymka odznaczają się szybkim przebiegiem twardnienia, tak że beton z nich wykonany już po 24 godzinach może (zależnie od stosunku cementowo-wodnego, rodzaju kruszywa i panującej temperatury) osiągnąć wytrzymałość na ściskanie ok. 200 kG/cm2. Czas wiązania tych cementów jest natomiast normalny (początek najwcześniej po 40 minutach, koniec nie później jak po 8 godzinach) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cementy te pozwalają na znacznie szybsze rozdeskowanie i oddanie do użytku konstrukcji i prefabrykatów betonowych, dzięki czemu osiąga się poważne oszczędności i skraca czas wykonania robót. Cementy te wyrabia się w podobny sposób jak cement portlandzki jednak ze specjalnie dobranych surowców, zaś proces wypału musi być przeprowadzony ze szczególną starannością w ściśle określonych warunkach.

Również chłodzenie klinkieru jest przeprowadzane w specjalny sposób, aby zapewnić odpowiedni skład krystalograficzny cementu (uprawnienia budowlane). Cement glinowy jest drobno zmielonym hydraulicznym szybko twardniejącym spoiwem otrzymywanym przez stopienie składnika bogatego w tlenek glinu (zwykle boksytu) łącznie z wapieniami i domieszkami pomocniczymi. Główną cechą charakterystyczną cementu glinowego jest bardzo znaczna szybkość twardnienia.

Już po 24 godzinach od zarobienia wytrzymałość zaprawy z cementu glinowego staje się tak wielka, jak z niektórych cementów portlandzkich po 28 dniach. Cement glinowy został wynaleziony w r. 1912 przez uczonego francuskiego Bied (program egzamin ustny).

W czasie pierwszej wojny światowej produkcja jego stanowiła tajemnicę strategiczną, gdyż służył do szybkiej budowy umocnień i fortyfikacji. Dopiero w okresie międzywojennym stał się on ogólnie dostępny (opinie o programie).

Boksyt i wapień

W Polsce podjęto produkcję cementu glinowego w roku 1931 w Łaziskach Górnych na Śląsku. Nadano mu nazwę Alca-Elektro (od symbolów Al i Ca) oraz ze względu na to, iż wypalany jest w piecach elektrycznych. Fabrykacja cementu glinowego. Głównymi surowcami są minerały boksyt i wapień. Boksyt zawiera cenne dla produkcji wodorotlenki glinu: A1203 • 3H20, A1203 • H20 i A1203 • nH20. Prócz tego w boksytach są różne inne domieszki, jak SiOz, Fe203, Ti02. Nadmiar Si02 i Fe203 jest szkodliwy i wymaga usunięcia z wyrobu.

Ponieważ jest to trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o SiOz, przeto boksytów zawierających znaczną ilość SiOz i Fe203, a szczególnie tego pierwszego, nie opłaci się używać do produkcji. Przydatność do fabrykacji ocenia się zawartością A1203 i stosunkiem A1203 do SiOz. Boksyty zwłaszcza nadające się do produkcji cementu glinowego występują dość rzadko (segregator aktów prawnych). W Polsce boksyt znaleziono dopiero w 1951 r.; surowiec sprowadzano z zagranicy i dlatego cement glinowy był bardzo drogi, około 4 razy droższy od zwykłego portlandzkiego.

W czasie ostatniej wojny wyprodukowano w Anglii środek zastępczy boksytu w sposób następujący: mieszankę szlamu z czerwonej glinki i żużla wysokoglinowego poddaje się działaniu kwasu siarkowego; po ukończeniu reakcji mieszankę neutralizuje się przez dodanie kredy pławionej; potem roztwarza się ją w wodzie i filtruje; z przefiltrowanej masy po przemyciu i przesuszeniu formuje się brykiety zastępujące boksyt (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami