Charakterystyka budynków drewnianych

Charakterystyka budynków drewnianych

Drewno jest obok kamienia najstarszym tworzywem budowlanym (program na komputer). W rejonach środkowej Europy wykopaliska archeologiczne świadczą, że najdawniejszymi dziełami budownictwa są budowle drewniane (Biskupin — ok. 500 lat p.n.e.).

W Polsce aż do niedawna drewno było najbardziej dostępnym materiałem, stąd też architektura polska w ciągu wieków kształtowała się przeważnie w oparciu o tworzywo drewniane, a obecnie jeszcze — pomimo wprowadzonych ograniczeń wyrębu lasów wskutek zniszczeń drzewostanu w latach wojen światowych — budownictwo drewniane odgrywa pewną rolę, głównie w regionalnej zabudowie wiejskiej i — coraz rzadziej — w budynkach prowizorycznych. Zastosowanie drewna w czasach obecnych sprowadza się coraz bardziej do elementów wykończenia wewnętrznego budynków (podłogi oraz w pewnym zakresie — wykładziny ścienne, stolarka, meble), gdzie w pełni wykorzystane są te walory techniczne i plastyczne materiału, które trudno zastąpić innymi tworzywami (program na telefon).

Znajomość jednak zasad drewnianych konstrukcji ściennych konieczna jest chociażby ze względu na dużą ilość istniejących budynków drewnianych w Polsce, z których wiele posiada narodowe cechy budownictwa wiejskiego (Podhale) lub też stanowi chronione zabytki architektury polskiej, jak kościoły, bóżnice, spichrze (program egzamin ustny). Znajomość cech i walorów konstrukcji drewnianych powinna stanowić również podstawę świadomego oszczędzania w użytkowaniu materiałów drzewnych. Główną zaletą ścian drewnianych jest ich wysoka wartość jako izolacji cieplnej (opinie o programie).

Ściana drewniana

Na przykład ściana drewniana sosnowa sucha, należycie uszczelniona, o grubości 12 cm, z jednostronnym tynkiem 2 cm ma taki sam współczynnik przenikania ciepła k = 0,95 kcal/m2h °C jak ściana z cegły pełnej (wypalonej z gliny) o grubości dwu cegieł z tynkiem 2 cm (dwustronnym) (segregator aktów prawnych). Dalszą zaletą jest możliwość szybkiego wykonania budynku drewnianego, zwłaszcza szkieletowego, i możliwie szybkiego zamieszkania w nim po wykonaniu.
Poważne oszczędności uzyskuje się na fundamentach budynków drewnianych, gdyż budynki te są lżejsze i umożliwiają dzięki temu wznoszenie ich na słabszych gruntach (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !