Charakterystyka budynków drewnianych

Charakterystyka budynków drewnianych

Drewno jest obok kamienia najstarszym tworzywem budowlanym (program na komputer). W rejonach środkowej Europy wykopaliska archeologiczne świadczą, że najdawniejszymi dziełami budownictwa są budowle drewniane (Biskupin — ok. 500 lat p.n.e.).

W Polsce aż do niedawna drewno było najbardziej dostępnym materiałem, stąd też architektura polska w ciągu wieków kształtowała się przeważnie w oparciu o tworzywo drewniane, a obecnie jeszcze — pomimo wprowadzonych ograniczeń wyrębu lasów wskutek zniszczeń drzewostanu w latach wojen światowych — budownictwo drewniane odgrywa pewną rolę, głównie w regionalnej zabudowie wiejskiej i — coraz rzadziej — w budynkach prowizorycznych. Zastosowanie drewna w czasach obecnych sprowadza się coraz bardziej do elementów wykończenia wewnętrznego budynków (podłogi oraz w pewnym zakresie — wykładziny ścienne, stolarka, meble), gdzie w pełni wykorzystane są te walory techniczne i plastyczne materiału, które trudno zastąpić innymi tworzywami (program na telefon).

Znajomość jednak zasad drewnianych konstrukcji ściennych konieczna jest chociażby ze względu na dużą ilość istniejących budynków drewnianych w Polsce, z których wiele posiada narodowe cechy budownictwa wiejskiego (Podhale) lub też stanowi chronione zabytki architektury polskiej, jak kościoły, bóżnice, spichrze (program egzamin ustny). Znajomość cech i walorów konstrukcji drewnianych powinna stanowić również podstawę świadomego oszczędzania w użytkowaniu materiałów drzewnych. Główną zaletą ścian drewnianych jest ich wysoka wartość jako izolacji cieplnej (opinie o programie).

Ściana drewniana

Na przykład ściana drewniana sosnowa sucha, należycie uszczelniona, o grubości 12 cm, z jednostronnym tynkiem 2 cm ma taki sam współczynnik przenikania ciepła k = 0,95 kcal/m2h °C jak ściana z cegły pełnej (wypalonej z gliny) o grubości dwu cegieł z tynkiem 2 cm (dwustronnym) (segregator aktów prawnych). Dalszą zaletą jest możliwość szybkiego wykonania budynku drewnianego, zwłaszcza szkieletowego, i możliwie szybkiego zamieszkania w nim po wykonaniu.
Poważne oszczędności uzyskuje się na fundamentach budynków drewnianych, gdyż budynki te są lżejsze i umożliwiają dzięki temu wznoszenie ich na słabszych gruntach (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !