Blog

Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 10
15.07.2021

Działanie środków uszczelniających

W artykule znajdziesz:

Działanie środków uszczelniających

Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 11
Działanie środków uszczelniających

Działanie środków uszczelniających może być skuteczne jedynie w przypadku, gdy sam beton posiada dobrą szczelność. Nie wszystkie spotykane w handlu środki uszczelniające nadają się do stosowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Należy stosować tylko środki wypróbowane lub po uprzednim zbadaniu ich przydatności na podstawie przeprowadzonych prób chemicznych mechanicznych. Gdy zachodzi konieczność uszczelnienia istniejącej budowli od wewnątrz, należy najpierw wzmocnić samą konstrukcję. W szczególnych przypadkach dokonuje się zastrzyków do istniejących w konstrukcji rys i porów z zaczynu cementowego, zaprawy cementowej lub specjalnych związków chemicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przez powleczenie zewnętrznych powierzchni obiektów w sposób zwykły lub natryskowy rozpuszczonymi fluorokrzemianami lub krzemianami następuje utwardzenie i uszczelnienie ich dzięki zachodzącym reakcjom chemicznym. Materiał uszczelniający łączy się częściowo z wolnym wapnem wydzielanym przez cement wchodzący w skład betonu lub zaprawy i tworzy nieprzepuszczalne związki kwasu fluorowego albo kwasu krzemowego. Również kamienie naturalne i mur z cegły mogą być uszczelnione powierzchniowo. Fluatowanie lub silikatyzacja nie dają jednak wystarczającej ochrony przed wodą bieżącą i pod ciśnieniem (uprawnienia budowlane). W źle przewietrzanych i wilgotnych tunelach powierzchniowe nasycenie, w szczególności fluatem ołowiowym, chroni przed szkodliwym działaniem gazów spalinowych.

Środki uszczelniające są produkowane w postaci płynu, proszku lub pasty. Proszki i pasty należy rozcieńczyć wodą w ilości podanej przez producenta. Na nowo wznoszonych obiektach można przystąpić do uszczelniania dopiero wówczas, gdy beton będzie miał co najmniej 28 dni, a powierzchnia jest sucha i oczyszczona gruntownie z kurzu i brudu. Stare obiekty przed uszczelnianiem należy oczyścić strumieniem piasku, a istniejące zanieczyszczenia, wykwity, sadzę, mech itp. usunąć (program egzamin ustny).

Środki uszczelniające nakłada się ręcznie przy użyciu pędzli lub szczotek albo też natryskuje się mechanicznie. Robotnicy powinni mieć gumowe rękawice, ubrania ochronne i maski, środki uszczelniające bowiem są żrące i trujące.

sole kwasu siarkowego

Aby działanie ochronne środka uszczelniającego było wystarczające, należy powierzchnię betonu powlec dwu- lub trzykrotnie. Przed nałożeniem drugiej lub trzeciej warstwy powłoki poprzedniej warstwy powinny całkowicie wyschnąć i wsiąknąć, co w średniej temperaturze (KH-20 C) trwa ok. 24 godzin. Trzykrotne zatem powlekanie może być wykonane w ciągu trzech dni (opinie o programie).
Stal pod wpływem działania fluorokrzemianów ulega korozji. Z tego względu wyprawy (tynki) i powierzchnie betonu, w przypadku gdy pod nimi znajduje się stal (np. siatka druciana) na głębokości mniejszej niż 10 mm, mogą być jedynie wówczas fluatowane, gdy warstwa ochronna jest sama przez się szczelna. Jeżeli grunt jest suchy i nie zawiera szkodliwych związków, to fundamenty nie wymagają izolacji. Wystarczy, gdy otaczające je powierzchnie są gładkie, dzięki czemu przesączająca się woda z opadów atmosferycznych nie będzie w nie wsiąkała (segregator aktów prawnych).

Również fundamenty w wodzie stojącej, bieżącej lub gruntowej bez szkodliwych związków zasadniczo nie wymagają specjalnej izolacji. Powinien być tylko spełniony warunek, że do gruntu w okresie istnienia budowli nie będą wprowadzane żadne szkodliwe związki.
Należy stosować środki ochronne w przypadku, gdy na obiekty może działać woda zawierająca związki szkodliwe dla betonu, np. wolne kwasy (kwas siarkowy, siarkowodór, kwas węglowy, kwasy humusowe), sole kwasu siarkowego, sole magnezowe i zawiesiny, tzn. związki, które mogą występować w wodzie bagiennej, w wodzie morskiej, agresywnej wodzie gruntowej i w ściekach, jak również w wodach przemysłowych (promocja 3 w 1).

Również wody, które nie zawierają wcale lub w małych ilościach rozpuszczone części stałe, a więc zbliżone do wody destylowanej, np. wody górskie powstałe wskutek tajania śniegu, są dla betonu szkodliwe.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 16 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 17 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 18
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 19
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 20 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 21 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 22
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 32 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 33 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 34
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 35
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 36 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 37 Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 38
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami