Działka uzbrojona czy nieuzbrojona?


Działka uzbrojona czy nieuzbrojona?

 

Kupno działki nie jest zbyt łatwym zadaniem. Większość inwestorów ogranicza budżet. Z drugiej jednak strony każdy chciałby, by jego dom znajdował się w jak najpiękniejszym położeniu. Nie można jednak zapominać o pewnych aspektach technicznych, jak chociażby dostęp do infrastruktury technicznej.

 

Przy wyborze działki budowlanej należy bowiem zwrócić uwagę, w jakim oddaleniu znajdują się podłączenia do mediów. Zwykle na rynku znajduje się działka budowlana już uzbrojona lub pozbawiona niezbędnej infrastruktury technicznej. Już na etapie budowy okazuje się jak niezwykle ważny jest dostęp do mediów, do prądu elektrycznego czy wody. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że działki uzbrojone kosztują zwykle nieco więcej niż działki pozbawione przyłączy. Cena działek uzbrojonych może niekiedy odstraszać. Z drugiej jednak strony wykonanie niezbędnych przyłączy może zająć zdecydowanie więcej czasu. Wypełnienie wszystkich koniecznych formalności to urzędowa droga przez mękę.

 

Inwestor, który więc zamierza nabyć działkę nieuzbrojoną, bez przygotowanej infrastruktury, musi przekalkulować czy taka inwestycja jest opłacalna. Powinien wziąć pod uwagę to ile wynosi koszt uzbrojenia działki. W ostateczności może bowiem okazać się, że przyłącza do prądu czy wody znajdują się nawet pół kilometra od działki. To zdecydowanie podwyższa całkowity koszt budowy. Lepiej więc gdy cała niezbędna infrastruktura techniczna jest już wykonana na działce. Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego można bowiem od razu zabrać się za realizację inwestycji, bez zbędnej zwłoki.

 

Jak wygląda wykonanie przyłączeń do nieuzbrojonej działki? W celu przyłączenia prądu należy złożyć wniosek o warunki przyłączenia do zakładu energetycznego obsługującego dany teren. Zanim wniosek zostanie złożony, akty prawne dotyczące własności działki budowlanej powinny być już uregulowane. Do wniosku należy również dołączyć odpowiednia mapkę. Wykonanie przyłączy do mediów nie jest więc tak prostą sprawą jak mogłoby się to wydawać.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami