Blog

12.05.2019

Etap przejściowy

W artykule znajdziesz:

Po co potrzebne są specjalizacje techniczno-budowlane?

Specjalizacje techniczno-budowlane często traktowane są jako etap przejściowy na drodze do zdobycia tytułu rzeczoznawcy budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl). W rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewidziano możliwość nadawania specjalizacji w trybie administracyjnej decyzji.

Po co potrzebne są specjalizacje techniczno-budowlane?

Jednak, aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie określonych warunków (program na komputer). Przede wszystkim konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności odpowiedniej dla danej specjalizacji oraz bez ograniczeń. Ponadto po zdobyciu uprawnień budowlanych należy odbyć przynajmniej 5-letnią praktykę w ramach swoich uprawnień budowlanych oraz w zakresie specjalizacji, o którą ubiega się kandydat (program na telefon).

W celu uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej należy we właściwej miejscowo okręgowej izbie inżynierów budownictwa złożyć specjalny wniosek. Do wniosku należy dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz oświadczenie, które potwierdza praktyki, o których mowa w paragrafie 17 pkt 2 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). W oświadczeniu muszą być wyszczególnione obiekty budowlane, przy których budowie lub projektowaniu brała udział osoba starająca się o uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej.

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

W specjalności konstrukcyjno-budowlanej wyodrębniono specjalizacje (segregator aktów prawnych): geotechnika, obiekty budowlane budownictwa ogólnego, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, budowle wysokościowe, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych. W specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej można starać się o specjalizację: śródlądowe budowle hydrotechniczne, morskie budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków, melioracje wodne (promocja 3 w 1).

W specjalności instalacyjnej sanitarnej do wyboru są specjalizacje: sieci, instalacje i urządzenia gazowe, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne (program egzamin ustny). Specjalność elektryczna dzieli się na specjalizacje – sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych lub powyżej 45kV oraz trakcje elektryczne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami