Folia introligatorska

 

Folia introligatorska

Folia introligatorska - folia jedno- lub wielowarstwowa z różnych materiałów (np. metali, tworzyw sztucznych itp.), stosowana do tłoczenia barwnych okładek i innych druków (program uprawnienia budowlane na komputer).

Folia izolacyjna - cienka taśma z tworzywa elektroizolacyjnego.

Folia klejąca - folia z tworzywa sztucznego powleczona po obu stronach różnymi klejami, przeznaczona do łączenia materiałów, które nie mogą być klejone jednym klejem.

Folia kurczliwa - folia opakowaniowa mająca zdolność kurczenia się w określonych warunkach, stosowana do szczelnych opakowań głównie produktów żywnościowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Folia laminowana - folia składająca się z dwóch lub więcej zespolonych warstw różnych materiałów, np. folii aluminiowej i polietylenu lub papieru.

Folia montażowa - bezbarwna folia z tworzywa sztucznego (np. poliestru, polistyrenu), stosowana jako podłoże do montowania form kopiowych.

Folia podłożowa - folia z tworzywa sztucznego, najczęściej trójacetocelulozy, używana jako podłoże przy wyrobie błon fotograficznych i filmów.

Foliacja - geol. typ tekstury łupków polegający na warstwowym ułożeniu w nich minerałów blaszkowatych.

Foliant - książka formatu folio, tj. taka, której długość grzebietu wynosi co najmniej 35 cm.

Folkboat - duńska narodowa klasa jachtu: monotyp jachtu balastowego; slup; powierzchnia żagli 24 m2, długość 7,64 m, szerokość 2,20 m, zanurzenie 1,20 m.

Folowanie - powierzchniowe spilśnianie tkanin wełnianych.

Folusz - pilśniarka.

Fon - jednostka (legalna) poziomu głośności równa poziomowi głośności dźwięku o częstotliwości 1000 Hz (herców) i poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB (decybel)
fonem - klasa głosek, między którymi istnieją wyłącznie różnice indywidualne (tj. wynikające z indywidualnych właściwości głosu i sposobu wymawiania) lub kontekstowe (tj. wynikające z wpływu głosek sąsiednich w danym połączeniu głoskowym).

Fonendoskop - słuchawka (lekarska) dźwięki są odbierane za pomocą lejkowatej końcówki lub bębenka z membraną i przenoszone do obu uszu za pośrednictwem gumowych rurek z końcówkami zakładanymi do uszu fonia - w radiofonii i telewizji ogół sygnałów dźwiękowych zawartych w paśmie akustycznym, przesyłanych od nadajnika do odbiornika; w TV fonia stanowi uzupełnienie wizji.

Fonochemia

Fonochemia, sonochemia - dział chemii fizycznej obejmujący badanie wpływu ultradźwięków; f. opisuje reakcje chemiczne, inicjowane, katalizowane lub modyfikowane ultradźwiękami, bada również ważną dla poznania struktury zależność niektórych właściwości ultradźwięków od fizykochemicznych własności środowiska (uprawnienia budowlane).

Fonokardiograf, FKG - aparat do graficznej rejestracji tonów serca, zwykle w postaci przystawki do elektrokardiografu.

Fonokraniograf - aparat do graficznej rejestracji szmerów naczyniowych czaszki.

Fonometr - przyrząd do pomiaru natężenia dźwięku, składający się z mikrofonu oraz układu pomiarowego wskazującego lub rejestrującego.

Fonon - kwant drgań harmonicznych sieci krystalicznej lub powierzchni jądra atomowego (program egzamin ustny).

Fononika - dział elektroniki dotyczący przetwarzania energii, przy czym jedną z postaci jest energia fal sprężystych, skojarzonych z przepływem prądu elektrycznego; fale takie występują w półprzewodniku mającym własności piezoelektryczne, np.w siarczku cynku.

Fonopulmograf - aparat do rejestrowania szmerów oddechowych płuc.

Fonoteka, archiwum dźwiękowe - przechowalnia zapisów dźwiękowych (płyt i taśm magnetofonowych) (opinie o programie).

Fontanna, wodotrysk - urządzenie składające się ze zbiornika (w kształcie basenu, czaszy) z przelewem i trzonu z dyszą, z której tryska woda doprowadzona pod ciśnieniem.

Fordewind, pełny wiatr - kurs żaglowca względem wiatru, przy którym wiatr wieje z rufy.

Foremnik - narzędzie do kucia swobodnego składające się z dwóch części (dolnej i górnej) mających wykroje, między którymi kształtuje się odkuwkę; rozróżnia się sprężynowe, w których część górna i dolna połączone są sprężyną i nakładane, w których wzajemne położenie obu części ustalają kołk.

Forma 1 (odlewnicza) - zespół elementów, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu i układu wlewowego, którą wypełnia się ciekłym metalem.

Forma 2 -  zespół elementów złożonych z matrycy, stempla i ich obudowy, służący do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (segregator aktów prawnych).

Forma - inwentaryzowana, powtarzalna konstrukcja z płyt drewnianych, stalowych lub z innych materiałów, stanowiąca część składową stanowiska produkcyjnego elementów betonowych (żelbetowych) prefabrykowanych, służąca do nadania układanej masie betonowej wymaganych kształtów.

Forma bezskrzynkowa - forma piaskowa wykonana w skrzynce usuwalnej lub zdejmowanej, lub bez użycia skrzynki w komorze prasującej pod wysokimi ciśnieniami.

Forma ciśnieniowa - forma metalowa do odlewania ciśnieniowego (promocja 3 w 1).

Forma do prasowania - oprzyrządowanie stosowane przy otrzymywaniu wtórnych form drukowych z tworzyw sztucznych i gumy, ustawiane między płytami prasy, w którym jest umieszczona matryca i sprasowany materia! Stereotypowy.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !