Frezowanie walcowe

Frezowanie walcowe

Frezowanie walcowe, frezowanie obwodowe - frezowanie, podczas którego frez skrawa ostrzami znajdującymi się na jego powierzchni walcowej, a oś obrotu frezu jest równoległa do obrabianej powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Frezowanie współbieżne - frezowanie, podczas którego kierunek posuwu obrabianego przedmiotu jest zgodny z kierunkiem ruchu ostrzy freza.

Friabilator - przyrząd do oznaczania stopnia ścieralności tabletek ma postać bębna obracającego się wokół osi poziomej.

Frigoria - frygoria.

Front atmosferyczny - warstwa rozgraniczająca dwie przemieszczające się różnorodne masy powietrza atmosferycznego ciepły - gdy masy powietrza ciepłego wypierają zalegające przed nim masy powietrza zimnego chłodny - gdy powietrze chłodne wypiera powietrze ciepłe zokludowany powstaje przez połączenie obu frontów, gdy f. chłodny dogania wolniej przemieszczający się w tym samym kierunku f. ciepły (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Front górniczy - łączna długość czół wszystkich przodków górniczych czynny - obsadzony danego dnia (z produkcją kopaliny lub bez produkcji) zapasowy - wyposażony do robót górniczych, lecz nie obsadzony załogą charakteryzuje zdolność produkcyjną kopalni.

Front robót budowlanych - wielkość określonego elementu budowli umożliwiająca jednoczesną pracę kilku robotników, zespołów roboczych lub maszyn budowlanych lub pracę jednego robotnika, jednego zespołu roboczego bądź jednej maszyny, lub jednego zespołu maszyn, wykonujących tę budowlę.

Frontofokometr - przyrząd do pomiaru mocy szkieł okularowych.

Frontogeneza - procesy prowadzące do uaktywnienia frontu atmosferycznego.

Frontoliza - procesy prowadzące do osłabienia lub całkowitego zaniku frontu atmosferycznego.

Fronton - element architektoniczny w formie trójkątnego szczytu, stanowiący zwieńczenie fasady budynku krytego dachem dwuspadowym; stosowany również jako element dekoracyjny w obramieniach okien, portalach itd. frontyspis - ilustrowana karta tytułowa dzieła z wkomponowanym w ilustrację tytułem, często nazwiskiem autora, nazwą drukami i datą wydania.

Froterka elektryczna - urządzenie do mechanicznego szczotkowania podłóg, zawierające zespół wymiennych szczotek obrotowych we wspólnej obudowie, napędzanych silnikiem elektrycznym.

Frotte - tkanina bawełniana lub bawełnopodobna (rzadziej lniana lub wełniana) pętelkowa, używana na ręczniki, płaszcze kąpielowe.

Fruktozydaza - inwertaza (uprawnienia budowlane).

Fruktoza, cukier owocowy, lewuloza. CAHOA - cukier prosty, ketoheksoza, szeroko rozpowszechniony w świecie roślinnym jest stosowana w medycynie, jako środek konserwujący i odżywczy frygoria.

Fg - nielegalna jednostka ciepła stosowana czasem w chłodnictwie; równa 0,41868 • 10 J ciepła odprowadzonego.

Frygorymetr

Frygorymetr - przyrząd do pomiaru zdolności ochładzającej środowiska; składa się z metalowej kuli, podgrzewanej od wewnątrz prądem elektrycznym do określonej temperatury, z automatycznego wyłącznika oraz z licznika energii elektrycznej zużywanej na podgrzanie kuli; z ilości zużytego prądu oblicza się średnie ochładzanie w danym okresie.

Frykcja - gum. stosunek prędkości obwodowych współpracujących walców walcarek uplastyczniających do kauczuku i mieszanek gumowych oraz kalandrów frykcyjnych do gumowania tkanin.

Frykcjonowanie tkanin - gum. wcieranie wysoko- plastycznych mieszanek o dużej adhezyjności w tkaniny na kalandrach frykcyjnych (program egzamin ustny).

Fryta - nierozpuszczalny i nietoksyczny stop, w skład którego wchodzą surowce rozpuszczalne w wodzie (boraks, kwas borowy, saletra sodowa i in.) lub szkodliwe dla zdrowia (tlenek ołowiu) oraz surowce nierozpuszczalne i nietoksyczne (kwarc, kaolin), używany do szkliwienia (opinie o programie).

Frytura - tłuszcz jadalny (np. łój, smalec, oleje), częściej mieszanina tłuszczów odpornych na działanie wysokiej temperatury i zmiany oksydacyjne; stosowana do przemysłowego wielokrotnego smażenia frytek, pączków itp.

Fryz 1 - pozioma część belkowania w klasycznych porządkach architektonicznych, zawarta między architrawem a gzymsem; (2) element wystroju architektonicznego w postaci pasa płaskorzeźbionego lub malowanego, o różnych motywach dekoracyjnych, zależnie od danego stylu.

Fryzarnia, fryzemia, fryzownia - oddział produkcyjny, w którym wyrabiane są fryzy.

Fryzon - zewnętrzna nierozwijalna warstwa włókien jedwabnych zdejmowana z kokonu po zaparzeniu (segregator aktów prawnych).

Fryzownia - fryzarnia.

Fryzy - materiały tarte liściaste o gładkiej powierzchni przetarcia, ostrych krawędziach i o przekrojach dostosowanych do wyrobu deszczułek posadzkowych lub boazerii ściennych ft (z ang. foot) stopa.

Ftaleiny - grupa barwników syntetycznych, pochodnych trójfenylometanu; najprostszym barwnikiem w tej grupie jest fenoloftaleina są stosowane jako wskaźniki w analizie chemicznej.

Ftalocyjaniny - grupa pigmentów i barwników syntetycznych o budowie podobnej do budowy profiryny występującej w chlorofilu i heminie są to głównie błękity i zielenie, znane pod różnymi nazwami handlowymi; stosowane jako barwniki w przemyśle włókienniczym i poligraficznym, a także do barwienia lakierów, gumy itp.

Ftoroplast  - policzterofluoroetylen.

Fuga - spoina (w murze).

Fugas - duży ładunek materiału wybuchowego lub innego środka bojowego ukryty w ziemi, wybuchający pod naciskiem lub przez zapalenie z odległości (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !